Zmena len pre niektorých

V stredu predseda regulačného úradu ukončil cenové konania a mal by zverejniť rozhodnutia. V prípade elektrickej energie na strednom Slovensku, v pôsobnosti Stredoslovenskej energetiky (SSE), majú ísť cenníky na úroveň roku 2016. Nové faktúry by mali dostať odberatelia, ktorí patria do SSE-Distribúcia.

Regulátor by mal tiež zrušiť rozhodnutie vydané pre SPP-Distribúciu, ktorá distribuuje plyn po celom Slovensku. Aj toto nové rozhodnutie má stáť na kritériách z roku 2016.

Všetko po starom by malo ostať v prípade elektriny, ak ju dostávate od Západoslovenskej alebo Východoslovenskej distribučnej. Tu teda budú naďalej platiť nové tarify a aj nová cena komodity. Prípadné reklamácie spotrebiteľov sa podľa premiéra majú riešiť individuálne.

Taký chaos len tak ľahko nevymyslíš. Napríklad platba za spotrebovaný plyn za kilowathodinu išla podľa nových cenníkov od januára dolu, ak sa vrátime do roku 2016, znamená to jej zvýšenie? A ako to bude v napríklad v ZSE, kde sadzba za elektrinu išla hore o 5,5 percenta za kilowathodinu? Na západnom Slovensku budú teda platiť viac ako na strednom za spotrebovanú elektrinu? A takto by sme mohli pokračovať...

Kto za to môže

Keďže premiér sa sám posunul pri cenovom náraste energií do roly záchrancu spotrebiteľov, bolo by načase, aby konečne zverejnil, kto a za čo nesie zodpovednosť.

V SPP-Distribúcii má štát 51percent. Akcionársku väčšinu aj v Stredoslovenskej energetike. V týchto spoločnostiach má svojich zástupcov v predstavenstve a aj v dozorných radách. Bez ich súhlasu by sa cenníkmi distribučných spoločností regulačný úrad zaoberať nemohol.

Premiér ich ale z cenového šoku neviní. Štát vraj nemá v energetických podnikoch napriek väčšinovému podielu žiadne právomoci, preto jeho nominanti nemohli ovplyvniť návrhy distribučných spoločností na zvýšenie fixných poplatkov za energie. Požiadal vraj ale ministra hospodárstva, aby štátni zástupcovia vo firmách „podstatne dôslednejšie minimálne sledovali, čo sa v týchto firmách deje“. Ak vraj vláda zistí nejaké pochybenia, tak týchto ľudí jednoducho vymení.

A všetko bude ako doposiaľ.

Cenové návrhy, ktoré distribučné spoločnosti predložili regulátorovi na schválenie predtým museli odsúhlasiť zástupcovia štátu. Inak by ÚRSO cenové konania zastavil. Otázne je, akí odborníci na energetiku to sú. Chaos okolo zdražovania elektriny a plynu je ale iste aj výsledkom ich práce. Dodávame, dobre zaplatenej.

Pri veľkom náraste poplatkov za vodu vinu presúva premiér na vodárenské spoločnosti. Vraj zle zaradili domácnosti do taríf. Niežeby boli vodárenské spoločnosti anjelmi bez viny. Za dvojzložkovou cenou vody bol iste aj ich lobing, ale svoje cenníky postavili presne podľa toho, čo im vyhláška umožňuje.

Cena za vodné a stočné sa už od januára skladá zo spotrebnej a fixnej zložky. Výška fixnej sa odvíja od priemeru vodovodnej rúry. Mnohé domácnosti vodári zaradili do tarify 2, keďže majú taký priemer vodovodnej rúry. To pre tieto domácnosti okrem iného znamená, že by museli namiesto fixného dvadsaťeurového poplatku za vodomer platiť ročne vyše 300 eur. Teraz majú vodári podľa metodického pokynu regulačného úradu pri ich zaraďovaní do taríf zohľadňovať aj ich spotrebu. Ibaže tento pokyn nie je ničím iným ako porušením postupu schváleného vo vyhláške regulačného úradu.

Ako priznal sám premiér, začiatkom januára sa k nemu dostali informácie, že pri cenách energií sú problémy. Riešiť ich začal až keď zástupcovia miest informovali, že poplatok za svietenie ich môže dostať na pokraj finančného krachu.

Hodiť zodpovednosť na Jozefa Holjenčíka a jeho úrad? To premiér nemieni. Vyhláška, ktorá celkom pomenila distribučné tarify sa pripravovala pol roka. Odborníci upozorňovali na riziká a na dôsledky. Úrad si robil do poslednej chvíle aliby znížením priemerných cien plynu a elektriny.

Holjenčíka premiér drží, no asi neudrží

Jozefa Holjenčíka zatiaľ premiér drží v kresle. Asi ho tam neudrží, keďže SNS ho už vyzvala, aby ho odvolal. Ako to komentuje Most-Híd ? Vyjadruje sa zatiaľ hladko, obratko. Zaujíma sa o dôvody, prečo Úrad pre reguláciu sieťových odvetví takto pomenil vyhlášku, tarify a schválil takéto cenníky. Opatrenia by sa podľa Mostu-Híd mali týkať všetkých krajov. Ďalšou požiadavkou je, aby sa posty predsedu ÚRSO a Regulačnej rady v budúcnosti oddelili.

ÚRSO teraz tvrdí, že cenový chaos už vyriešil, keď zmenil ceny elektriny pre SSE a plynu na celom Slovensku. To, že ZSE zatiaľ ešte neeviduje reklamácie spotrebiteľov ale automaticky neznamená, že tieto domácnosti cenovým výmerom platným od januára (a nezmeneným) nebudú poškodené.  To isté sa týka spotrebiteľov, ktorí patria pod VSD. V tejto chvíli to totiž ešte len zisťujú.

Teraz ide o to, či si to uvedomia a za svoje práva aj zabojujú. Napríklad aj sťažnosťou na Európsku komisiu, ktorá môže preveriť, či štát takouto reguláciou v energetike neporušil európske smernice a práva spotrebiteľov. Skoková zmena taríf  a zvýšenie poplatkov o stovky až tisíce percent a potom náprava cien len pre niektorých odberateľov je na to určite dôvodom.