„Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnancom nebude v období od 1. decembra 2019 do 31. januára 2020 vrátane prideľovaná práca, a to v každom mesiaci vo výške maximálne 20 percent mesačného pracovného času vyplývajúceho z týždenného pracovného času dohodnutého v pracovných zmluvách jednotlivých zamestnancov, ako aj v kolektívnej zmluve zamestnávateľa, “ uviedol v pondelok hovorca U. S. Steel Košice Ján Bača. Čerpanie pritom bude na prevádzkach rôzne podľa vyťaženosti jednotlivých liniek a pracovísk.

Hovorca ďalej konštatoval, že nepriaznivá situácia v hutníckom priemysle pokračuje. Poukázal pritom na neférové obchodné praktiky, zaťažovanie európskych fabrík poplatkami za CO2 a vysoké ceny energií. Trh je pritom ničený nízkymi cenami spôsobovanými nadkapacitou hlavne zo strany Číny a zvýšeným importom z tretích krajín.

„Tlačíme na to, aby sa všetky tieto problémy riešili. Spomeňme napríklad cezhraničnú daň pre importérov, ktorí nemusia platiť za CO2. Bruselské inštitúcie síce súhlasia, avšak v roku 2020 to s veľkou pravdepodobnosťou ešte nestihnú. Rok 2020 nebude lepší, pretože okolnosti sa v najbližších mesiacoch nezmenia,“ dodal J. Bača.

Ovplyvňovať podľa neho vedia len tie náklady, ktoré majú v rukách a z toho vyplýva aj skrátený pracovný čas. „Trpezlivo vysvetľujeme odborárom naše kroky, pretože hutnícky priemysel je v kríze a nie všetky podniky ju prekonajú. My sme sa rozhodli aktívne prijímať opatrenia, ktoré nám krízu pomôžu prekonať,“ vysvetlil.

V oceliarňach zaviedli skrátený pracovný čas už v máji. V júni došlo k odstávke jednej z vysokých pecí. Následne fabrika oznámila, že do konca roka 2021 zníži počet zamestnancov pracujúcich v oceliarňach a jej dcérskych spoločnostiach o 2500.