Novým generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne (SP) po odvolaní Ľubomíra Vážneho bude Juraj Káčer. Minister práce Milan Krajniak očakáva, že z poisťovne urobí modernú proklientsky orientovanú inštitúciu. 

Krajniak uviedol, že na odvolanie Vážneho boli splnené dôvody. Za najdôležitejší dôvod odvolania však považuje porušovanie zákona o finančnej kontrole. Vláda upustila iba od prvého dôvodu na odvolanie, ktorým bolo uzatvorenie zmlúv so strážnou službou Bonul. „Pán Vážny urobil zmluvu na prevoz hotovosti, pričom bol povinný takéto verejné obstarávanie si nechať schváliť Dozornou radou SP. V žiadnom uznesení sa takýto súhlas nenachádza. Vážny však uvádza, že o tomto obstarávaní dal hlasovať per rollam. Nechcem preliezať archívy SP a robiť detektíva, preto som vláde navrhol, aby sme od tohto prvého dôvodu upustili," vysvetlil Krajniak.

Na snímke je minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme Rodina.
Neprehliadnite

Krajniak chce zaviesť individuálny dôchodkový vek. V koalícii je na tom absolútna dohoda, tvrdí

Niekoľkokrát sa stalo, že do parlamentu išiel návrh rozpočtu SP s výdavkami, o ktorých doterajší riaditeľ vedel, že sú podhodnotené. Tretím dôvodom je, že je zadokumentovaných viacero prípadov, keď SP nevydávala v prípade súbehu otcovskej dovolenky a pracovného pomeru rozhodnutie o tom, že takýto nárok zamieta, ale poslala iba oznámenie. Títo žiadatelia sa museli súdiť oveľa horším spôsobom, lebo nemali správne rozhodnutie a následne to bolo ex post upravované. SP tak postupovať nemala," priblížil Krajniak. Vláda sa v návrhu na odvolanie Vážneho opiera aj o rozhodnutie Ústavného súdu SR z minulosti, keď sa odvolával Dušan Muňko z tejto funkcie. „Pán Vážny dostal priestor na vyjadrenie, aj ho využil, a vláda dostala aj stanovisko pána Vážneho, aby mohla zvážiť, či sú dôvody na odvolanie dostatočné. Vláda sa rozhodla, že áno," podotkol Krajniak.

SP by sa mala podľa ministra zmodernizovať. „Očakávam, že bude zodpovedať štandardom, v akých v 21. storočí fungujeme. SP by mala byť modernou inštitúciou a pán Káčer je pre mňa manažérom, ktorý na každom svojom doterajšom pôsobisku ukázal, že v priebehu veľmi krátkeho času dokázal nastaviť inštitúcie na nové fungovanie, a toto od neho očakávam aj v SP," povedal Krajniak. Do dvoch rokov by sa mu malo podariť vyriešiť najmä ten problém so zaostávaním napríklad pri vyplácaní dávok. „V SP je 47 rôznych informačných systémov a pokiaľ tento problém nevyriešime, SP nebude vedieť pomáhať klientom rýchlejšie a užívateľsky komfortnejšie," myslí si Krajniak.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.
Neprehliadnite

Krajniak ide meniť tripartitu. Do rokovaní sa zrejme budú môcť zapojiť aj menšie organizácie

Káčer si myslí, že SP sa v súčasnosti nenachádza v najlepšom období. „Na jednej strane klesá výber poistného, na druhej strane je tlak na výplatu dávok. Nemám čarovný prútik, 'zajtra' nebude všetko inak, ale môžem sľúbiť, že sa do svojej funkcie naplno pustím a budem sa snažiť, aby v krátkom čase bolo vidno aj výsledky," doplnil Káčer. Vzdal sa postu viceprimátora Bratislavy pre šport, školstvo, komunikáciu s BSK a bezpečnosť, v komunálnej politike chce však zotrvať.Ak by to ovplyvňovalo moje fungovanie v SP, tak zvážim aj túto funkciu, ale verím, že sa to dá prepojiť a zvládnuť a využiť moje skúsenosti," uviedol Káčer s tým, že do SP neprichádza „s krvavými očami".

Každý bude mať možnosť ukázať, ako si svoju prácu robí. Určite pobočky dostanú ukazovatele ich efektivity, budeme ich porovnávať. Nemám absolútnu predstavu o tom, aký audit dáme urobiť, určite sa budeme rozhodovať na základe faktov a nie žiadnych emócií alebo politiky. Moja funkcia je vyslovene manažérska," dodal Káčer.