Tlak na zmenu súčasných pravidiel zdanenia veľkých internetových firiem ako Amazon, Facebook či Google vyvinulo v poslednej dobe hneď niekoľko krajín, ktoré pripravili vlastné národné digitálne dane.

Nechceli sa zmieriť s tým, že obrie technologické spoločnosti zdaňujú svoje príjmy len v krajinách s nízkou daňovou záťažou, akou je napríklad Írsko, a to aj napriek tomu, že majú zákazníkov aj v iných krajinách.

„Medzinárodné spoločenstvo znova potvrdilo svoj záväzok dosiahnuť dlhodobejšie riešenie daňových problémov vyplývajúcich z digitalizácie ekonomiky na základe konsenzu a bude pokračovať v práci na dosiahnutú dohody do konca roka 2020,“ vyhlásila OECD.