„Samosprávnym krajom v súvislosti s príspevkom na rekreáciu vznikli dodatočné náklady, ktoré zvyšujú finančné nároky na rozpočty stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov. Preto sme požiadali ministerstvo školstva o dofinancovanie týchto výdavkov,“ uviedol predseda SK8 a Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

Dofinancovanie SK8 požaduje v rámci dohodovacieho konania k rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2019. Žiadosť zaslali kraje ešte v polovici marca ministerke Martine Lubyovej (nominantka SNS).

Najvyššiu sumu 619.630 eur potrebuje Košický kraj, Žilinskému kraju chýba 601 500 eur, nasleduje Prešovský kraj so sumou 499 950 eur, Nitriansky (447 700 eur), Trenčiansky (427 312 eur), Banskobystrický (403 673 eur). Bratislavský kraj potrebuje 388 205 eur a najmenej Trnavský - 335 016 eur.