Prvý úver so zelenými záväzkami podpísali oceliarne U. S. Steel Košice (USSK) vo výške 300 miliónov eur. Signatármi sú ďalej banky koordinované ING Bank N.V. Oproti tradičným úverom je udržateľný úver naviazaný na záväzky v oblasti environmentálnej a sociálnej zodpovednosti vrátane každoročného znižovania emisií, informovala v utorok hutnícka spoločnosť.

„Nezabezpečený úver nevyžaduje ručenie majetkom spoločnosti. Podmienky úverovej zmluvy nás zaväzujú plniť konkrétne ciele a hodnoty v oblasti udržateľnosti v súlade s korporačnou stratégiou,“ uviedla viceprezidentka USSK pre financovanie Silvia Gaálová. Podpis úveru bude v areáli oceliarní pripomínať v utorok zasadený javor.

artificial intelligence
Neprehliadnite

Umelá inteligencia má pomôcť košickým oceliarňam, aby sa stali najlepšími v Európe

Nezabezpečenú udržateľnú revolvingovú úverovú zmluvu uzavrela spoločnosť ešte 29. septembra. Nahradila predchádzajúci úverovú zmluvu vo výške 460 miliónov eur z 26. septembra 2018. Nová zmluva je uzavretá na obdobie piatich rokov a zahŕňa aj tzv. akordeón, ktorý umožňuje oceliarňam požiadať o navýšenie úverového rámca o dodatočných 200 miliónov eur v priebehu prvých 12 mesiacov.

„Úverová zmluva preukazuje záväzok USSK podporiť globálne ciele udržateľnosti a korporačnú stratégiu 'To najlepšie pre všetkých' pri tvorbe profitabilných riešení pre udržateľnú výrobu ocele,“informovali oceliarne.

U.S. Steel
Neprehliadnite

Investícia U.S. Steelu: Drahá elektrina nesvedčí plánom košických oceliarov

Náklady súvisiace s čerpaním či nečerpaním úverovej zmluvy počas doby jej platnosti sa budú zvyšovať alebo znižovať v závislosti od dosahovania troch cieľov udržateľnosti.

Ide o oblasti globálnej uhlíkovej intenzity, globálnej výkonnosti v oblasti bezpečnosti práce a získaním certifikátu pre USSK od spoločnosti ResponsibleSteel. Tieto udržateľné ciele zahrnuté v novej úverovej zmluve ďalej finančne motivujú spoločnosť k splneniu záväzkov v oblasti udržateľnosti výkonu.