Porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže sa podľa PÚ dopustili podnikatelia zo spoločností Chemkostav z Michaloviec, PKB invest z Prešova a PRO – TENDER so sídlom v Košiciach. Ich zástupcovia sa v roku 2011 pri tendri na výstavbu urgentného príjmu mali vzájomne koordinovať, čím obmedzili hospodársku súťaž na trhu stavebných prác, vrátane dodávok zariadenia.

„Podnikatelia Chemkostav a PKB invest podali cenovo zosúladené ponuky a podnikateľ PRO – TENDER, zabezpečujúci služby súvisiace s predmetným verejným obstarávaním, k tejto koordinácií aktívne prispel,“ konštatuje úrad.

Za kartel uložila Rada úradu pokutu firme Chemkostav 2 206 706 eur, PKB invest 327 668 eur a firme PRO – TENDER: 13 177 eur. Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť 21. júla 2016.

Zákaz činnosti

Okrem vysokej finančnej pokuty bol podnikateľom udelený zákaz zúčastňovať sa vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov od právoplatnosti konečného rozhodnutia. Konečným rozhodnutím sa rozumie buď rozhodnutie úradu, voči ktorému nebola podaná žaloba alebo ju nie je možné podať. Prípadne, ak bola podaná žaloba, no bola zamietnutá.

Ukladanie zákazu účasti v tendroch je podľa PÚ obligatórnou súčasťou rozhodnutia o dohode obmedzujúcej súťaž formou kolúzie vo verejnom obstarávaní alebo obdobnej súťaži. Štandardná dĺžka zákazu sú tri roky, zákon však ustanovuje aj dve výnimky.

Úspešnému leniency žiadateľovi úrad takýto zákaz neukladá vôbec a podnikateľovi, ktorý využije inštitút urovnania úrad uloží zákaz na jeden rok. Táto lehota plynie od tzv. konečného rozhodnutia. Keďže v tomto prípade účastníkom konania ešte plynie lehota na podanie žaloby voči rozhodnutiu úradu, nie je zrejmé, či je možné voči niektorým účastníkom konania toto rozhodnutie považovať za konečné.

Likvidačná pokuta

Peter Hložný, konateľ PRO – TENDER a niekdajší spolužiak Richarda Rašiho (Smer-SD), Trend.sk odkázal s otázkami na svojho advokáta Ivana Vanka. Ten uviedol, že PRO – TENDER sa bude brániť voči rozhodnutiu PÚ na Krajskom súde v Bratislave. So závermi úradu sa totiž nestotožňujú a budú žiadať o odklad zaplatenia pokuty aj zákazu činnosti. 

Terajšia situácia je podľa I. Vanka pre aktuálne zákazky spoločnosti problematická. Najmä čo sa týka už tých rozbehnutých a do času, pokiaľ nerozhodne súd o žalobe a o odklade vykonateľnosti uložených sankcií. I. Vanko zastupuje aj PKB invest, postup bude teda aj v prípade tejto spoločnosti. „Pre PKB invest je výška pokuty likvidačná. Ak by malo dôjsť k vykonaniu rozhodnutia Protimonopolného úradu, spoločnosť by mohli rovno zatvoriť," povedal I. Vanko.  

Dve rôzne rozhodnutia

Sporný tender v košickej nemocnici začali vyšetrovatelia preverovať v roku 2012, keď sa k nim dostali telefonát a esmesky P. Hložného, v ktorých sa mali konatelia firiem PKB Invest Ján Bync a Chemkostav Milan Dunaj medzi sebou a aj s P. Hložným dohadovať, aké cenové ponuky predložia v súťaži. Aj na základe týchto dôkazov policajný vyšetrovateľ voči všetkým trom vzniesol obvinenie a prípad sa dostal na Úrad špeciálnej prokuratúry. Ten testné stíhanie zastavil.

„Sám špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ktorý rozhodol o zastavení trestného stíhania, poskytol Protimonopolnému úradu nahrávky z odpočúvania s tým, že nič nepreukázali," tvrdí I. Vanko. Podľa neho je rozhodnutie PÚ sporné aj v tom, že druhykrát rozhodovol v tej iste veci ako Úrad špeciálnej prokuratúry a s iným záverom. 

V komisii košickej nemocnice, ktorá ponuky v tendri na urgentný príjem za 26,5 miliónov eur vyhodnocovala, sedel aj Branislav Paška, synovec bývalého predsedu parlamentu Pavla Pašku. B. Paška donedávna šéfoval v nemocnici oddeleniu verejného obstarávania.