Slovenská koruna sa po prudkom posilňovaní dočkala včera v noci zmeny centrálnej parity a tým i nového priestoru na posilňovanie voči euru. Ministri eurozóny a ľudia z Európskej centrálnej banky vyhoveli žiadosti Slovenska a centrálnu paritu posilnili o vyše 17 percent z 35,4424 na 30,126 koruny za euro.

"Revalvácia je založená na jasnom záväzku slovenských orgánov uskutočňovať také opatrenia, ktoré by podporovali najmä udržanie cenovej stability udržateľným spôsobom, zvýšenie konkurencieschopnosti a posilnenie odolnosti ekonomiky voči šokom," citovala agentúra Bloomberg stanovisko Európskej komisie. Revalvácia je podľa stanoviska EK opodstatnená aj vzhľadom na zlepšovanie ekonomických fundamentov. Pri vstupe Slovenska do systému výmenných kurzov ERM II v novembri 2005 bola centrálna parita stanovená na 38,455. Jej prvý posun sa uskutočnil 17. marca minulého roka o 8,5 % smerom nadol na hodnotu 35,4424 SKK/EUR, kde bola doteraz.

Vzhľadom na neustále posilňovanie slovenskej koruny a prudké priblíženie sa jej výmenného kurzu k dolnému mantinelu fluktuačného pásma však bolo Slovensko prinútené k ďalšiemu posunu. Musí totiž plniť podmienku systému výmenných kurzov ERM II, podľa ktorého slovenská mena nemôže prekročiť mantinely v rozpätí 15 % oboma smermi od centrálnej parity. Slovenská koruna pred zverejnením rozhodnutia v stredu v noci ešte počas dňa lámala historické rekordy. Obchodovanie otvárala na úrovni 31,085 / 100 SKK/EUR, avšak už krátko po otvorení obchodovania pokorila historicky prvýkrát hranicu 31 SKK/EUR. Najnižšie sa pritom kurz koruny voči euru dostal na 30,650 SKK/EUR, čo je zároveň nové historické maximum. Popoludní prišla mierna korekcia, ktorá posunula kurz k úrovni 30,700 SKK/EUR. K posilňovaniu koruny voči euru prispelo predovšetkým odporúčanie EK zo 7. mája tohto roka, že Slovensko môže prijať euro ako oficiálnu menu od 1. januára 2009. Definitívny výmenný kurz by mal byť stanovený 8. júla 2008.

Foto na titulke: flickr.com