Zmena referenčného kurzu koruny k euru v noci zo stredy na štvrtok vymazala niekoľko zvyklostí v rámci mechanizmu výmenných kurzov ERM II.

Slovensko ako jediné menilo takzvanú centrálnu paritu dvakrát. Revalvácia prvý raz prišla v strede týždňa a prvý raz bola nová stanovená parita silnejšia ako aktuálny trhový kurz.

Nová parita na úrovni 30,126 Sk za euro je o 15 percent silnejšia ako doterajšia (35,4424 Sk za euro).

Národná banka Slovenska síce oficiálne hovorí o vyše 17-percentnom posune, no používa menej štandardný prepočet s obráteným zlomkom – o toľko je bývalá parita slabšia oproti novej.

Ministri financií a centrálnej banky ju stanovili presne na spodnej hranicu doterajšieho fluktuačného pásma. A vyše 50 halierov pod aktuálnym trhovým kurzom.

Slovenské ministerstvo financií ani centrálna banka revalváciu zatiaľ nechcú komentovať. Zmenou mantinelov fluktuačného pásma v strede pracovného týždňa trhy zaskočili. Pôvodne aj TREND predpokladal, že zmena parity príde koncom minulého týždňa.

Tesne po zasadnutí Ekonomického a finančného výboru Európskej komisie sa nakoniec parita nemenila. Štátny tajomník ministerstva financií František Palko vtedy TRENDU povedal, že zmena sa neplánovala. Kurz začal v tomto týždni opäť spevňovať a poľahky prelomil úroveň 31 Sk za euro.

Okrem Slovenska v minulosti posúvali stredný kurz v rámci prípravky na euro aj Íri a Gréci – o tri respektíve o 3,5 percenta. Slovenská parita sa po dvoch zmenách posilnila oproti pôvodnej hodnote z novembra 2005 (38,4550 SKK/EUR) o 21,7 percenta.

Pod obe posilnenia sa podľa stanoviska Európskej komisie podpísalo zlepšenie ekonomických fundamentov Slovenska. Revalváciu podľa stanoviska komisie podporil záväzok slovenských orgánov podporovať udržanie cenovej stability udržateľným spôsobom, zvyšovať konkurencieschopnosť a posilňovať odolnosť slovenskej ekonomiky voči šokom.

Od novej parity sa očakáva, že bude pre Slovensko už definitívnym konverzným kurzom. Zatiaľ žiadna krajina nevstupovala do eurozóny s iným výmenným kurzom ako bola oficiálna parita. Nové mantinely pre povinné intervencie centrálnej banky (25,6071 SKK/EUR až 34,6449 SKK/EUR), tak zrejme už ohrozené nebudú.

Vo štvrtok ráno síce koruna reagovala na druhú zmenu stredového kurzu posilnením na nový rekord 30,080 SKK/EUR, no neskôr skorigovala na 30,250 koruny za euro. Oficiálne bude konverzný kurz potvrdený 8. júla.

Foto na titulke - Vlado Benko