Zníženie príjmov o viac ako polovicu sa dotklo 8 percent domácností. Prepad príjmu v súvislosti s koronakrízou sa pritom objavil predovšetkým pri živnostníkoch a zamestnancoch firiem s menej ako 16 zamestnancami. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos.

Aktuálne podľa prieskumu vníma pandémiu ako ohrozenie svojho zamestnania alebo zdroja obživy necelá štvrtina populácie, pričom na konci marca to bola až takmer polovica ľudí.

Z prieskumu tiež vyplýva, že zmeny týkajúce sa práce zaznamenala v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu každá šiesta domácnosť. V týchto zasiahnutých domácnostiach bola najčastejšou zmenou práca z domu, ktorá sa objavila v 30 percentách prípadov. Štvrtina domácností, ktoré zaznamenali nejakú zmenu v súvislosti s pracovným životom, sa stretla s tým, že niektorý z jej členov nepracoval, ale poberal časť mzdy v dôsledku vyhlásenia prekážok v práci na strane zamestnávateľa.

14 percent domácností zaznamenalo stratu práce

Spomedzi domácností, ktoré pocítili nejaké zmeny, išlo v 14 percentách prípadov o stratu práce niektorého z členov domácnosti. Rovnako v 3 percentách domácností bol niektorý z jej členov nútený ukončiť svoju činnosť ako SZČO.

„Ľudia, ktorých príjmy v posledných mesiacoch poklesli, prípadne sa ich domácností dotkli negatívne zmeny týkajúce sa pracovného života, vnímajú koronavírus prirodzene častejšie ako hrozbu pre svoje zamestnanie alebo zdroj obživy. Zlepšovanie vnímania situácie naopak vidíme predovšetkým medzi ľuďmi, ktorí sa v minulosti neznámej situácie mohli obávať, avšak koronakríza ich doteraz nezasiahla a sú pri vyhodnocovaní možných osobných hrozieb preto optimistickejší,” dodal Roman Pudmarčík z agentúry Ipsos.

Prieskum realizovala agentúra Ipsos na reprezentatívnej vzorke 1100 respondentov vo veku 18 rokov a viac v dňoch 7. - 11. mája 2020 pomocou on-line zberu dát. Vzorka respondentov je reprezentatívna pre slovenskú populáciu podľa pohlavia, veku, regiónu a veľkosti miesta bydliska. Predchádzajúce vlny prieskumu boli takisto realizované na reprezentatívnych vzorkách 1003 respondentov v dňoch 27. - 30. marca 2020 (druhá vlna) a 1052 respondentov v dňoch 12. - 16. marca 2020 (prvá vlna) pomocou on-line zberu dát.