Podpora Európanov pre Európsku úniu je stále vysoká, a to aj napriek koronavírusovej pandémii. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Eurobarometra. Prieskum verejnej mienky, ktorý sa z podnetu Európskeho parlamentu (EP) v členských štátoch EÚ konal v období od marca do apríla 2021, naznačil čoraz väčší dosah pandémie ochorenia Covid-19 na osobný život a finančnú situáciu občanov. Jarný prieskum EP ukázal silnú podporu Európanov, ako aj široký konsenzus, že globálne výzvy – akou je aj pandémia ochorenia Covid-19 – sa najlepšie riešia na úrovni Únie.

Podľa prieskumu 31 percent opýtaných uviedlo, že koronavírus už mal vplyv na ich osobný príjem, a ďalších 26 percent to očakáva v budúcnosti. Priemer Európskej únie je 57 percent, výsledky sa však v jednotlivých krajinách líšia. Na Slovensku koronakríza poznačila osobné príjmy 40 percent respondentov a ďalších 29 percent tento stav očakáva. Dôsledky pandémie pocítilo alebo očakáva 69 percent Slovákov a 30 percent dúfa, že pandémia nebude mať nijaký vplyv na ich financie.

Turisti na zájazde
Neprehliadnite

Cestovné kancelárie majú za sebou najzložitejší rok existencie

Väčšina respondentov EÚ (58 percent) sa domnieva, že zdravotné prínosy reštriktívnych opatrení v ich krajine prevažujú nad hospodárskymi škodami, ktoré mohli spôsobiť. Neplatí to v prípade Slovenska, kde len 46 percent opýtaných si myslí, že prínosy pre zdravie sú väčšie než ekonomické škody, a 51 percent tvrdí presný opak.

Eurobarometer potvrdil, že Európania si uvedomujú úsilie Európskej únie v boji proti pandémii a jej dôsledkom: 80 percent občanov EÚ – a aj Slovákov – už počulo, videlo alebo čítalo o opatreniach EÚ v reakcii na pandémiu. Takmer polovica všetkých občanov EÚ (48 percent) a 38 percent Slovákov vie, o aké opatrenia ide.

Napriek tomu však v priemere iba 48 percent občanov EÚ tvrdí, že je s opatreniami Únie spokojných, kým 50 percent spokojných nie je. U Slovákov spokojnosť s opatreniami EÚ (54 percent opýtaných) prevažuje nad nespokojnosťou (46 percent). Mieru solidarity medzi členskými štátmi v boji proti pandémii považuje za uspokojivú 44 percent občanov EÚ. Slováci sú pri vnímaní miery solidarity pozitívnejší, keď spokojnosť vyjadrilo 57 percent opýtaných.

KK5 Praha - Žena zapaľuje sviečky na pamiatku obetí pandémie ochorenia Covid-19 na Pražskom hrade 10. mája 2021. FOTO TASR/AP
Woman lights a candle to commemorate victims of the COVD-19 pandemic at the Prague Castle in Prague, Czech Republic, Monday, May 10, 2021. The Czech Republic is massively relaxing its coronavirus restrictions as the hard-hit nation pays respect to nearly 30,000 dead. (AP Photo/Petr David Josek)
Neprehliadnite

Covid-26, covid-32 a tak ďalej. Ak sa nenájde pôvod covidu-19, pandémia sa bude vracať

Pozitívne hodnotenie Európskej únie je v súčasnosti na jednej z najvyšších úrovní za posledných desať rokov. V priemere 48 percent Európanov vníma Úniu pozitívne, 35 percent má k EÚ neutrálny postoj a 17 percent vyjadrilo negatívny názor. Pri otázkach o reforme Európskej únie 70 percent Európanov uviedlo, že sú všeobecne za EÚ, ale len 23 percent z nich je za fungovanie Únie ako doposiaľ. Takmer polovica respondentov (47 percent) vyjadrila podporu Únii, nie však jej aktuálnej podobe či spôsobu fungovania.

V priemere 74 percent Európanov a 61 percent Slovákov si želá, aby EÚ mala viac právomocí na riešenie kríz, akou je koronavírusová pandémia, a 28 percent opýtaných s týmto postojom úplne súhlasia.

WA 41 Džammú - Príbuzní v špeciálnych ochranných odevoch sa objímajú počas spopoľňovania tela obete ochorenia COVID-19 v indickom meste Džammú v nedeľu 25. apríla 2021. V Indii zaznamenali v pondelok 26. apríla  rekordných 352.991 nových prípadov nákazy koronavírusom a 2812 súvisiacich úmrtí. Preplnené krematória sú pre vysoký počet obetí nútené spopolňovať telá na pohrebných hraniciach. Tých je toľko, že ľuďom dochádza palivo a úrady v metropole Naí Dillí evidujú žiadosti o výrub stromov v mies
Neprehliadnite

Vyšetrovanie pôvodu koronavírusu je otrávené politikou, uvádza WHO

Prieskum naznačil, že EÚ by sa pri riešení pandémie mala zamerať najmä na zabezpečenie rýchleho prístupu k bezpečným a účinným vakcínam pre všetkých občanov – myslí si to 39 percent Európanov a 38 percent Slovákov. Medzi ďalšie priority patria vyššie investície do vývoja liečby a vakcín, vytvorenie európskej stratégie pre riešenie podobných kríz v budúcnosti a vytvorenie spoločnej európskej zdravotnej politiky. Pre Slovákov je treťou prioritnou oblasťou presadzovanie prísnejších kontrol na vonkajších hraniciach EÚ (29 percent).

Pokiaľ ide o očakávania od Európskeho parlamentu, 49 Európanov a 51 percent Slovákov požaduje, aby nimi zvolení zástupcovia venovali prioritnú pozornosť oblasti verejného zdravia. Nasledujú boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, opatrenia na podporu hospodárstva a vytváranie nových pracovných miest, ako aj opatrenia proti zmene klímy. Slováci však ako štvrtú prioritnú oblasť uviedli spravodlivú a udržateľnú poľnohospodársku politiku (29 percent opýtaných).