„Základom každého fungujúceho systému je dodržiavanie pravidiel, takže od dnešného dňa pristupujeme k ich vymáhaniu,“ poznamenal starosta Petržalky Ján Hrčka. Podotkol, že na niektorých parkoviskách sa situácia síce zlepšila, skúšobné kontroly ale ukázali, že niektorí vodiči parkujú na vyznačených miestach neoprávnene. „Preto musíme pristúpiť k represii,“ zdôraznil.

Mestská časť zároveň „upokojuje“, že upozornení ani pokút sa zatiaľ nemusia obávať tí, ktorí sa do parkovacieho systému zaregistrovali, avšak zatiaľ nedostali rozhodnutie o schválení svojej žiadosti. Títo obyvatelia budú totiž do 17. novembra považovaní za rezidentov, rozhodnutie z miestneho úradu by im malo byť doručené počas tohto týždňa.

Do pilotného parkovacieho systému sa dosiaľ zaregistrovalo viac ako 20-tisíc obyvateľov, niekoľko stoviek si prostredníctvom mobilnej aplikácie zároveň zaregistrovalo druhé a tretie vozidlo. Petržalčania i nepetržalčania nájdu všetky potrebné informácie na webovej stránke www.parkovanievpetrzalke.sk.

Tú od 1. októbra navštívilo viac ako 61-tisíc užívateľov. Z nich 72 percent boli obyvatelia z Bratislavy, tri percentá z Nitry, dve percentá z Košíc, nad jedno percento z Trenčína, Prešova a Žiliny a po jednom percente z Prahy, Banskej Bystrice a Viedne.

Vyznačených je v súčasnosti 5 049 parkovacích miest, z toho 4 589 modrou farbou a 460 vyhradených parkovacích miest. Týka sa to lokalít Dvory a sčasti Lúk. V systéme je 61 veľkých parkovísk, do konca mesiaca ich mestská časť očakáva viac ako 70.

Samospráva zároveň od polovice októbra neprideľuje platené vyhradené parkovacie miesta, ponecháva však všetkých 998 doterajších. Parkovacích miest pre zdravotne ťažko postihnutých je celkovo 989, mestská časť ich prideľuje aj naďalej.

Najväčšia bratislavská mestská časť využíva možnosť zaviesť vlastný pilotný parkovací systém v medziobdobí, kým začne v roku 2021 platiť schválená celomestská parkovacia politika.