Analýza portálu Platy.sk porovnala vlani plat viac než 70-tisíc zamestnancov. Vyplýva z nej, že základný hrubý plat v roku 2016 rástol oproti roku 2015 o 4,8 percenta. Priemerný základný plat za rok 2016 tak vlani predstavoval 920 eur v hrubom.

„Tento nárast miezd môže súvisieť s nedostatkom kvalitnej pracovnej sily v oblasti priemyslu a retailu, ktorú už dlhšiu dobu pociťujú zamestnávatelia nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách ako Česká republika a Maďarsko. Po kvalifikovaných technických zamestnancoch je v súčasnosti najvýraznejší dopyt, čo sa premietlo aj do rastu ich platov na úrovni 5,6 percenta v porovnaní s rokom 2015,“ hovorí produktový manažér portálu Miroslav Dravecký.

Kde teda bol zaznamenaný najvyšší percentuálny nárast platov? Portál ho zaznamenal u kvalifikovaných robotníkov. Ich priemerná základná mzda dosiahla výšku 652 eur v hrubom a platmi si tak polepšili medziročne o šesť percent. Nadpriemerný rast zaznamenali aj u pomocných zamestnancov a kvalifikovaných technických zamestnancov.

Najmenej si polepšili inak najlepšie platení ľudia na Slovensku - top manažéri firiem.

Najvyššie mzdy sú už tradične v manažmente. Za nim nasledujú pracovné oblasti ako IT, telekomunikácie, technika a rozvoj, farmaceutický priemysel, manažment kvality či prekladateľstvo a tlmočníctvo. Vo všetkých týchto oblastiach sú priemerné základné mzdy vyššie ako tisíc eur mesačne.

Naopak, najnižšie mzdy zaznamenal portál Platy.sk v pracovných oblastiach administratíva, služby, cestovný ruch. Gastronómia, hotelierstvo, textilný, kožiarsky a odevný priemysel a pomocné práce. Zamestnanci na pozíciách z týchto oblastí zarábajú v priemere menej ako 700 eur mesačne.

Polovica Slovákov zarába v hrubom 838 eur mesačne. Ide o takzvaný medián (nie priemer, ale výška platu uprostred škály). Najchudobnejšia desatina zamestnancov na Slovensku dostáva výplatu menej ako 538 eur v hrubom. Naopak najbohatšia desatina zamestnancov zarába viac ako 1 543 eur.

Najbohatšia desatina Slovákov tak má v priemere trojnásobne vyšší plat ako najchudobnejšia desatina ľudí. Sme tak stále veľmi rovnostárska krajina, kde príjmová nerovnosť nie je zásadným problémom.

Nie je asi prekvapením, že najvyššie platy sú Bratislavskom kraji. Priemerne Bratislavčania zarábajú 1 271 eur v hrubom, čo je o 4,2 percenta viac ako v roku 2015. Na druhej strane majú aj vyššie náklady na život. Najnižšie platy sú v Prešovskom kraji. V tomto regióne sa hrubá mzda pohybuje okolo 796 eur v hrubom, čo je o 4,5 percenta viac než rok predtým.

Keď si porovnáme platy zamestnancov v Prešovskom a Bratislavskom kraji, tak vidíme, že v nižších platových pásmach do 800 eur v hrubom sa nachádzajú až šiesti z desiatich zamestnancov Prešovského kraja a iba dvaja z desiatich zamestnancov Bratislavského kraja. Naopak vo vyšších platových pásmach má výraznejšie zastúpenie práve západ krajiny. 

Nasledujúci graf znázorňuje podiel zamestnancov z BA a PO na príjmových pásmach.

Oproti základným platom výraznejšie rástli finančné benefity, teda koncoročné odmeny a 13. plat. Portál Platy.sk zaznamenal oproti roku 2015 tam nárast o 10 percent. Z analýzy vyplýva, že koncoročné odmeny na Slovensku dostáva 26 percent zamestnancov a ich priemerná hrubá výška sa pohybuje na úrovni 695 eur. Koncoročné odmeny tvoria v priemere 75 percent základnej mzdy. Čo sa týka 13. platu, ten dostáva 17 percent zamestnancov a jeho priemerná výška je 743 eur, čo predstavuje 80 percent základnej mzdy.