Štát už približne vie, koľko bude stáť likvidácia existujúcich jadrových elektrární. Vrátane pripravovaného tretieho a štvrtého bloku v Mochovciach si vyžiada len po roku 2015 viac ako 205 miliárd korún. Časť z peňazí odvedú do Národného jadrového fondu prevádzkovatelia jadrových elektrární, teda v súčasnosti Slovenské elektrárne.

Podľa Návrhu stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky už len napríklad vybudovanie hlbinného úložiska na jadrový odpad bude stáť viac ako sto miliárd korún. Zatiaľ však stratégia pripúšťa aj alternatívu vývozu tohto odpadu a vyhoreného jadrového paliva do zahraničných úložísk. Lenže tie zatiaľ nie sú vybudované a nie je ani jasné, za akých podmienok by Slovensko do nich mohlo vyvážať svoj odpad.

Značnú časť peňazí by mali prispieť koncoví odberatelia splatením takzvaného historického dlhu. Ide o peniaze, ktoré si na likvidáciu počas prevádzky do Národného jadrového fondu neodviedli elektrárne A1 a V1 v Jaslovských Bohuniciach. Stratégia ich vyčísľuje na viac ako 71 miliárd korún. Elektráreň A1 pred haváriou neprispievala vôbec a v súčasnosti odstavovaná elektráreň V1 prispieva až od roku 1995.

Výška historického dlhu sa môže podľa ministerstva hospodárstva meniť smerom hore aj dole. Dôvodom je rozloženie likvidácie elektrární na obdobie približne sto rokov, počas ktorých môže cena práce i technológií kolísať. „Otázka historického dlhu nemôže byť preto uzatvorená jedným konkrétnym, pevným a nemenným číslom," upozorňuje ministerstvo v návrhu stratégie.

Koľko Slovensko zaplatí za likvidáciu jadra