Krajiny V4 v prieskume zastupovali poľské mestá Poznaň a Varšava. V štúdii experti porovnávali dostupnosť, náklady a inovácie v 12 službách, ktoré mestá poskytujú svojim obyvateľom.

„Čo naozaj potrebujú starostovia a primátori miest, sú lepšie informácie. Zo štúdie jednoznačne vyplynulo, že veľmi málo miest má k dispozícii dáta, na základe ktorých sa dajú robiť dlhodobé investičné rozhodnutia,“ doplnil výkonný riaditeľ pre audit spoločnosti KPMG na Slovensku Rastislav Begán.

Koľko stojí park

Jedným zo sledovaných parametrov bola napríklad aj pitná voda. Jeden kubický meter pitnej vody stojí v skúmaných mestách v priemere 0,86 eura. Straty vo forme úniku pitnej vody sú na úrovni 10 – 13 percent z celkového objemu.

„Vo vykazovaných nákladoch sme medzi jednotlivými mestami zaznamenali veľké rozdiely. Len v rámci EÚ minú niektoré mestá päťkrát viac na takú základnú službu, akou je pitná voda,“ dodal autor štúdie Alan Mitchell z KPMG International.

Napríklad jeden hektár mestskej zelene či parku stojí podľa štúdie v priemere viac ako 11-tisíc eur. Väčšina miest pritom uviedla, že aspoň 90 percent obyvateľov žije v blízkosti parku. V mestách ako Moskva alebo Adelaide zaviedli ako inováciu v parkoch mestskú Wi-Fi, aby podporili ich návštevnosť, obzvlášť u cieľovej skupiny miléniovej generácie.

Výjazdy hasičov

Zo štúdie tiež vyplynulo, že priemerná dĺžka vybavenia stavebného povolenia je 50 dní. Priemerné náklady na vybavenie tohto povolenia sú od 744 do 1 214 eur.

Medzi inovátorov v tomto smere patrí podľa analýzy brazílske Sao Paulo, kde zaviedli elektronický systém, ktorý umožňuje vybaviť tento proces za menej ako päť pracovných dní, a to pomocou jediného povolenia.

Porovnával sa aj ukazovateľ efektívnosti a reaktívnosti záchranných zložiek. Priemerný čas príchodu hasičov na miesto požiaru je podľa štúdie deväť minút. Dve tretiny zúčastnených miest sa vyjadrili, že ich hasičské jednotky sú na mieste v rozmedzí 7 až 8 minút. Výjazd hasičov ku vzniknutému požiaru stojí mestskú kasu v priemere 5 466 eur.