Sudca pre prípravné konanie na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici nevzal v sobotu do väzby obvineného M. Kočnera ani P. Ruska a prepustil ich na slobodu. Sudca konštatoval existenciu dôvodného podozrenia z páchania trestnej činnosti obvinenými, ale nezistil žiadne konkrétne skutočnosti odôvodňujúce kolúznu (navrhovanú pre M. Kočnera), ako aj preventívnu (pre oboch) väzbu.

Obaja muži čelia obvineniu z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v jednočinnom súbehu so zločinom marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva.

Podľa prokuratúry dôvodom na väzbu bola obava, že na slobode by pokračovali v trestnej činnosti a jeden z nich (M. Kočner) už teraz marí objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie. Prokurátor proti rozhodnutiu prvostupňového súdu podal sťažnosť.

Ako vo štvrtok uviedol prokurátor na verejnom zasadnutí, ekonomická trestná činnosť oboch obvinených má „stupňujúcu sa gradáciu“. Proti M. Kočnerovi sú podľa prokurátora vedené spolu štyri trestné stíhania, okrem aktuálnej veci je stíhaný za trestné činy neodvedenia dane a porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

Voči P. Ruskovi sa vedú tri trestné stíhania, okrem aktuálnej veci pre prípravu vraždy a tiež subvenčný podvod (kauza Maják nádeje). Obhajoba rovnako ako pred Špecializovaným trestným súdom argumentovala, že dôvody väzby u obvinených nevidí.

Prípad sa týka súdnych sporov o vyplatenie miliónových zmeniek, ktoré požaduje spoločnosť Správa a inkaso zmeniek podnikateľa M. Kočnera. Žalovaným v prvom rade je exriaditeľ TV Markíza P. Rusko a v druhom rade spoločnosť Markíza Slovakia.

P. Rusko pred súdom začiatkom februára priznal podpis štyroch zmeniek s tým, že ak by zmenky nepodpísal v roku 2000, „nebola by TV Markíza“. Markíza od začiatku spochybňuje pravosť zmeniek, špeciálne to, či boli podpísané v roku 2000. Markíza v tomto prípade podala aj trestné oznámenie.

Spoločnosť zároveň požiadala Finančné riaditeľstvo SR o preverenie, či si spoločnosti spojené s M. Kočnerom riadne splnili daňové povinnosti. Dôvodom podľa spoločnosti je, že spoločnosť Správa a inkaso zmeniek s.r.o., ktorá sa na súde domáha vyplatenia zmeniek, ako aj ich predchádzajúci vlastníci, spoločnosti Inkasný servis a.s. a Midas Investments Ltd., neviedli zmenky riadne v účtovníctve.

Originály zmeniek podľa medializovaných informácií M. Kočnera po začatí trestného stíhania vybral zo súdneho trezoru a orgánom činným trestnom konaní ich zatiaľ nevydal. Tvrdí, že ich zaslal na znalecké skúmanie do zahraničia. Podľa prokurátora ide pri zmenkách o snahu získať finančnú čiastku, ktorú „československá kriminalistika doposiaľ nepozná“.