„Aby sa na pôdu parlamentu mohli priamo prenášať zistenia a návrhy,“ vysvetlil prezident. V diskusii ocenilo vedenie NKÚ prístup rezortov zdravotníctva, financií a životného prostredia, ktoré majú pozitívny prístup k napĺňaniu legislatívy

Stretnutím prezident vyzdvihuje prácu NKÚ, ktorý pod K. Mitríkom opakovane tvrdo kritizuje podozrivé a neprofesionálne praktiky v štátnej správe. Za publicitu mu určite nevďačí ministerstvo školstva Martiny Lubyovej ani Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

V súvislosti s čerpaním eurofondov A. Kiska uviedol, že v SR sa príliš veľa bežných činností, ktoré by mali byť financované z bežných zdrojov, financuje z eurofondov. Orgány dozorujúce čerpanie si podľa neho nastavujú prísne pravidlá, ktoré sú až alibistické. Potom dochádza k náročnému a pomalému čerpaniu, čo však nezamedzuje chybovosť.

„Snažíme sa o zriadenie kontrolného výboru v parlamente, ktorý by prerokovával naše záverečné správy a naše protokoly a prizýval si zodpovedných ministrov, riadiace orgány štátnych podnikov na pranier, že prečo tak konali, ak narábali s majetkom a financiami nehospodárne,“ doplnil ho K. Mitrík.

Súvislosti s návrhmi opozície, ktoré sa týkajú NKÚ, K. Mitrík reagoval, že úrad nemôže suplovať nižšie zložky kontroly.

Pripomenul, že úrad má 300 zamestnancov a 2 audítorov, pričom napríklad rezort zdravotníctva má veľký počet zamestnancov a spravuje veľký objem financií, a má 2 alebo 3 audítorov. Nik nebráni vedeniu ministerstva, aby si zriadilo útvar a neposilnilo ho ľuďmi, aby dávali ministrovi spätnú väzbu, priblížil.

Zdôraznil, že žiadna kontrolná inštitúcia v Európskej únii nemá represné právomoci, posilnenie kompetencie v tejto oblasti nie je tou správnou cestou. „Výnimkou je marenie výkonu kontroly,“ konštatoval predseda NKÚ. Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE