„Vážení kolegovia, dovoľujem si informovať, že v Národnej banke Slovenska sa s účinnosťou od 1. marca 2020 uskutoční rozsiahla organizačná zmena v štruktúre odborov, oddelení a úsekov,“ píše sa podľa Indexu v mailovej správe, ktorú prednedávnom dostali zamestnanci.

Podľa správy by sa mala uskutočniť aj zmena v personálnom obsadení na všetkých úrovniach, mali by byť vymenení referenti určitých oddelení, pričom NBS plánuje najať nových ľudí z externého prostredia. Personálne zmeny banka potvrdila.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny podľa ekonomického webu potvrdilo, že evidujú „nahlášku“ od zamestnávateľa, ktorý vykonáva „činnosti centrálnej banky“. Zároveň priblížilo, že ohrozených je 79 zamestnancov, pričom informáciu o hromadnom prepúšťaní dostalo ústredie práce 20. januára.

NBS pre Index uviedla, že novú organizačnú štruktúru schválila banková rada na svojom poslednom zasadnutí, a to 14. januára. V rámci zmien teda banka nielen prepúšťa, ale mení aj organizáciu zamestnancov na oddeleniach. Počet pracovných miest sa podľa banky meniť nebude.

Hovorca národnej banky Peter Majer pre portál uviedol, že s účinnosťou od 1. marca pripravila NBS čiastočnú zmenu organizačnej štruktúry, čo súvisí s modernizáciou a inováciami.

„Zmeny boli navrhované výkonnými riaditeľmi dotknutých organizačných úsekov. NBS považuje za nutné hlavné činnosti týchto útvarov aktualizovať a zefektívniť,“ priblížil P. Majer.

Zmeny sa podľa neho týkajú dvoch úsekov, konkrétne úseku obozretného dohľadu a úseku regulácie a ochrany finančných spotrebiteľov. „Každému zamestnancovi dotknutému organizačnou zmenou bude ponúknuté iné voľné a vhodné pracovné miesto v NBS,“ dodal P. Majer.