Po novom sa zníži maximálny podiel splátky na príjme klienta z 80 percent na 60 percent. Zmeny začnú platiť od 1. januára budúceho roka. Nábeh opatrení však bude postupný.

Hlavným cieľom opatrení je podľa NBS ochrániť klientov bánk pred rizikami spojenými s nadmerným zadlžovaním a znižovať tak negatívny vplyv prípadného zhoršenia ekonomiky na domácnosti.

„Na zmiernenie rizík spojených s rastom retailových úverov, ktoré sa z dôvodu opätovného uvoľnenia menovej politiky môžu ešte zvýrazniť, sa navrhuje úprava limitu pre maximálny podiel splátok k príjmu zníženému o životné minimum z 80 percent na 60 percent,“ priblížila Banková rada NBS v stanovisku pre médiá.

Kažimír chce spomaliť zadlžovanie, predstavil nové obmedzenia pri úveroch

Zdroj: TASR

Zároveň sa ustanovujú niektoré výnimky. Časť v objeme piatich percent nových úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov môže byť poskytnutá s podielom splátok k príjmu až do 70 percent. V porovnaní s pôvodným návrhom predloženým do medzirezortného pripomienkového konania sa táto výnimka vzťahuje na akékoľvek úvery, nielen na úvery mladým spotrebiteľom do 35 rokov, ako bolo pôvodne navrhnuté.

Počas prvého štvrťroka 2020 je táto výnimka zvýšená na 15 percent objemu nových úverov, v rámci ktorých je možné poskytnúť úvery s podielom splátok k príjmu do 80 percent.

V porovnaní s pôvodným návrhom bolo tiež doplnené, že zvýšený limit na podiel splátok k príjmu na úrovni 70 percent sa vzťahuje aj na ďalšie spotrebiteľské úvery s lehotou splatnosti do piatich rokov, a to v objeme najviac päť percent celkového objemu nových spotrebiteľských úverov do piatich rokov.

Pre spotrebiteľské úvery zároveň zostávajú v platnosti aj ďalšie existujúce výnimky. „Výnimky nie sú špecificky určené pre mladých, sú určené pre všetkých klientov. Pokiaľ banka zváži, že pod tú výnimku zahrnie mladých klientov, tak má túto možnosť,“ priblížil riaditeľ odboru dohľadu na makroúrovni v NBS Marek Ličák. Zároveň uviedol, že už v súčasnosti existuje systém monitorovania parametrov poskytnutých úverov.

Podľa M. Ličáka nie sú opodstatnené obavy, že zmeny „zabrzdia trh úverovania“. „Skôr očakávame, že trh sa mierne stabilizuje. Ak hovoríme, že v súčasnosti rastú úvery na bývanie na úrovni 9,5 percenta medziročne, tak predpokladám, že klesnú na úroveň niečo nad osem percent, čo je stále vysoké číslo. Ak sa aj nejakých klientov dotkne toto nové opatrenie, tak podobne, ako aj v minulosti, pravdepodobne si klienti vezmú menší objem úveru,“ dodal M. Ličák.