Každý uchádzač o riadiaci post v polícii musí prejsť výberovým konaním. Vyplýva to z nového interného nariadenia Ministerstva vnútra (MV) SR o zásadách kariérneho postupu v Policajnom zbore, ktoré minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) podpísal 6. novembra. TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru MV SR Barbara Túrosová. Podľa nového postupu sa bude vyberať aj riaditeľ úradu zvláštnych policajných činností Prezídia Policajného zboru. Informáciu o výberovom konaní už zverejnilo MV SR na svojom webe.

„Novými pravidlami kariérneho postupu chceme dosiahnuť, aby kvalitní, čestní a pracovití policajti vnímali policajnú službu ako celoživotné poslanie. Aby schopnosti, zručnosti a vedomosti mali za každých okolností prednosť pred rodinkárstvom, či ostrými lakťami," skonštatoval Mikulec. Súčasťou bude podľa neho aj zmysluplný systém hodnotenia, využívanie motivačných nástrojov v odmeňovaní, ktoré musia odrážať výkonnosť a kvalitu práce polície ako služby občanom so zameraním na stabilizáciu Policajného zboru, vrátane existujúceho sociálneho systému.

Na snímke minister vnútra SR Roman Mikulec počas tlačovej konferencie k výzve občanom a opozície k rešpektovaniu núdzového stavu a zákazu zhromažďovania sa s ohľadom na avizované protesty v utorok 17. novembra, v Bratislave 16. novembra 2020. FOTO TASR - Pavol Zachar
Neprehliadnite

Mikulec je v karanténe, bol v kontakte s pozitívne testovaným

Ako vysvetlilo ministerstvo, výberové konania na tzv. nižšie riadiace funkcie, kde je dolná hranica rozpätia príplatku za riadenie od päť do deväť percent, sa vyhlasujú formou oznámenia na intranete MV SR, a to najskôr dva mesiace pred uvoľnením či zriadením funkcie. Oznámenia o výberových konaniach pre tzv. vyššie riadiace funkcie, kde je dolná hranica rozpätia príplatku za riadenie od desať percent vyššie, sa okrem intranetu MV SR zverejnia aj na verejnom webe ministerstva.

Nové pravidlá zároveň ustanovujú podmienky, ktoré uchádzač o riadiacu funkciu musí spĺňať. Ide napríklad o dĺžku trvania služobného pomeru, kvalifikačné predpoklady a absolvovanie potrebného odborného vzdelania.

Na snímke minister vnútra SR Roman Mikulec  (OĽaNO) prichádza na rokovanie 42. schôdze vlády SR 12. októbra 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian
Neprehliadnite

Činnosť polície nie je založená na politických podkladoch, tvrdí Mikulec

„Výberové konanie bude mať ústnu časť, jeho súčasťou však môže byť aj písomná časť a pri niektorých funkciách aj psychologické posúdenie osobnostných predpokladov či psychofyziologické overenie pravdovravnosti policajta," priblížila ďalej Túrosová. Na komplexné posúdenie úrovne uchádzača sa využije osobný pohovor.

Uchádzačov budú posudzovať komisie s nepárnym počtom členov. Zastúpenie v nich budú mať aj policajné odbory, s ktorými je uzatvorená kolektívna zmluva vyššieho stupňa. Na platnosť rozhodnutia komisie bude potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov. Nové zásady kariérneho postupu v neposlednom rade upravujú aj kariérny postup policajta v tzv. vertikálnej línii, teda na rôznych stupňoch riadenia, a horizontálnej línii, ktorá upravuje presun policajta na inú funkciu rovnakej úrovne v rámci útvarov.