Znamená to, že každý rok si vlastnou rukou zoberie život milión ľudí. Ďalšie milióny smútia za človekom, ktorý dobrovoľne odišiel zo života. Preto cieľom Svetového dňa prevencie samovrážd je zvyšovať povedomie verejnosti o rozsahu tohto problému a o spôsoboch, ako mu predchádzať.

K suicidálnemu (samovražednému) aktu vedie ľudí skratové konanie ako forma riešenia problémov - citových, partnerských, školských či ďalších. Príčinou samovražedného konania bývajú aj ťažké, neraz chorobné depresie.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá podporuje Svetový deň prevencie samovrážd, považuje samovraždu za závažný problém verejného zdravotníctva. Podľa odborníkov sa mu dá predchádzať.

Porovnávanie počtu dokonaných samovrážd je problematické, keďže v niektorých štátoch sa vedú presné štatistiky, kým v iných sa presné údaje o dobrovoľných úmrtiach nedarí stanoviť.

Medzinárodná asociácia na prevenciu samovrážd (IASP)

Asociácia sa zameriava na prevenciu a zmiernenie následkov suicidálneho správania. Ponúka tiež miesto, kde si môžu výskumníci, odborní lekári z oblasti duševného zdravia vymieňať názory, skúsenosti a poznatky.

IASP založil profesor Erwin Ringel v roku 1960 v Rakúsku. Aj keď je Medzinárodné združenie na predchádzanie samovraždám mimovládnou organizáciou, má zastúpenie v desiatkach štátov a v oblasti prevencie samovrážd spolupracuje s WHO.

Rakúsky psychoterapeut, odborník na psychiatriu a neurológiu, špecialista na prevenciu samovrážd Erwin Ringel sa narodil 27. apríla 1921 v sedmohradskom Temešvári. V polovici 40. rokov po skončení štúdia sa venoval práci v oblasti psychiatrie a neurológie na Psychiatrickej univerzitnej klinike vo Viedni.

V roku 1960 založil IASP a bol jej prvým predsedom až do roku 1969, potom jej čestným predsedom. Ringel zomrel 28. júla 1994 na zlyhanie srdcovej činnosti v Bad Kleinkirchheime.