Presmerovať deti z gymnázií na stredné odborné školy je jeden z hlavných cieľov Smeru-SD v školstve. Neopúšťa ho ani v poslednom roku vládnutia. Najnovšie chce na školy poslať Katalóg pracovných pozícií a nárokov na ne, ktorý má pomôcť deviatakom zorientovať sa v manuálnych povolaniach. Štát v súčasnosti hľadá dodávateľa, ktorý ho vytlačí.

Katalóg je jedným z hlavným výstupov projektu hradeného z eurofondov až za 20 miliónov eur. Pozrieť si ho môžete tu. Vyrobil ho Štátny inštitút odborného vzdelávania.

Učiteľ: Je to plytvanie

Efektivitu vynaložených peňazí odborníci kritizujú. Napríklad učiteľ Ľudovít Sebelédi pochybuje, že takáto aktivita bude deviatakov motivovať na voľbu povolania. „Jemne povedané, je to plytvanie,“ povedal o katalógu. Ľ. Sebelédi založil Nové školské odbory a v minulosti upozorňoval na vyhadzovanie peňazí v školstve, ktoré mohli poslúžiť na zvyšovanie platov pedagógov.

Pochybnosti vzbudzuje aj infantilné spracovanie brožúry. Dominuje jej sova - symbol múdrosti. Publikácia je určená pubertiakom a má ich priviesť k tomu, aby si podali prihlášku na strednú školu.

Na každej strane sa vysvetľuje zmysel danej profesie, uvedené sú lokality na Slovensku, kde môže budúci stredoškolák nájsť uplatnenie, ako aj predpoklady, ktoré by mal na vykonávanie práce spĺňať. Napríklad na strane 132 pod nadpisom Porážač, vykosťovač nájde žiak informáciu, že musí byť fyzicky zdatný a mať jemnú motoriku. V ďalšej bubline sa uvádza, aký môže byť profesionálny rast človeka pracujúceho na bitúnku.

Čo však napríklad v katalógu chýba, je prehľad škôl, ktoré na uvedené profesie deti pripravia. Ak by aj dvestostranový zoznam začal žiak alebo jeho rodič čítať, nedozvie sa, kam má prihlášku poslať. To všetko chýba v projekte za 20 miliónov eur. 

Na školy pôjde 5-tisíc výtlačkov

Ministerstvo školstva potvrdilo, že katalóg je jedným z hlavných výstupov národného projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“. Celková suma, ktorú na neho Štátny inštitút odborného vzdelávania získal, je 19,9 milióna eur.

„Katalóg má motivovať žiakov, aby sa zaujímali aj o povolania, ktoré dnes nie sú preferované napriek tomu, že na trhu práce chýbajú, ako aj poskytnúť pedagogickým a odborným zamestnancom základných škôl podporný nástroj na zvýšenie vplyvu na žiaka pri voľbe povolania,“ uviedlo ministerstvo.

Elektronická PDF verzia katalógu je dostupná prostredníctvom webovej stránky. Na školy pôjde aj päťtisíc kusov tlačeného katalógu. Dodávateľa tlače hľadá rezort cez verejné obstarávanie, predpokladané náklady sú 72-tisíc eur.

„Na výrobe sa podieľali odborní zamestnanci národného projektu, odborníci zo zapojených profesijných a stavovských organizácií, zástupcovia Asociácie výchovných poradcov,“ tvrdí ministerstvo o projekte. Za 20 miliónov eur.

Kritika projektov

Eurofondové projekty, ktoré zastrešuje Štátny inštitút odborného vzdelávania, v minulosti kritizovala parlamentná opozícia.

Rokoval o nich aj školský výbor parlamentu, na ktorom ich obhajoval ešte exminister školstva Dušan Čaplovič. Napríklad opozičný poslanec Miroslav Beblavý vtedy poukázal na to, že cez ústav idú projekty za 88 miliónov eur, čo niekoľkonásobne prevyšuje jeho rozpočet.

Ústav nemá veľké skúsenosti s čerpaním eurofondov. Najviac kritizovaný bol projekt Národnej sústavy kvalifikácií. Poslanci ho označili za predražený. Kým podobný projekt zaviedli v susednej Českej republike za približne 1,2 milióna eur, u nás Zoznam zručností a vedomostí, ktoré by mali ovládať murári či ďalšie povolania, ministerskí úradníci vyčíslili na vyše dvadsať miliónov eur.