Riešenie úloh z praxe, uznanie a ocenenie. Študenti, ktorí všetko vymenované zažijú na študentských súťažiach, sú ostrieľanejší a pre svojho budúceho zamestnávateľa aj o niečo atraktívnejší. Jednou z takýchto možností je 2. ročník študentskej súťaže, ktorú vyhlásila spoločnosť Protherm Production. Na troch výhercov čakajú okrem nových skúseností aj exotické dovolenky. Len pre zaujímavosť, pre víťaza je to pobyt vo vybranej destinácii v sume 1 500 eur.

Bojujú o exotické dovolenky

Pre študentov si spoločnosť pripravila dve úlohy, ktorých riešenie majú odovzdať v angličtine. „Súťaž veľmi úzko súvisí s prijímaním zamestnancov na naše oddelenie nákupu. Do budúcna sa totiž obzeráme po šikovných nákupcoch. Uzávierka súťaže je koncom decembra 2016,“ vysvetlila Zuzana Šimonovičová, manažérka pre ľudské zdroje. Oddelenie nákupu Protherm Production v Skalici zamestnáva nákupcov, ktorých náplňou práce je cestovanie, rokovania s dodávateľmi z Európy i Ázie, využívanie angličtiny v praxi a pôsobenie v medzinárodnom kolektíve. Bez perfektnej angličtiny sa nezaobídu, Protherm Production je totiž členom medzinárodného koncernu Vaillant Group. Angličtina slúži na dohovorenie sa s kolegami z iných dcérskych spoločností koncernu, s dodávateľmi, aj s centrálnym manažmentom. Práve do takej práce môže zamieriť aj čerstvý absolvent. Ale iba v prípade, že je jazykovo zdatný. A to firma zistí napríklad aj vďaka súťaži.

Kariéru si treba budovať už počas štúdia. Zaváži aj výhra v súťaži

Súťaž v cudzom jazyku

Súťaž je určená pre všetkých študentov, bez ohľadu na odbor. Prebieha cez študentskú webovú stránku www.challengest.com a skladá sa z dvoch častí. Úlohou študenta je natočiť video (napr. na mobil), v ktorom po anglicky predstaví spoločnosť Protherm Production a samého seba medzinárodným obchodným partnerom, tak ako keby pracoval na pozícii skupinového nákupcu. Porota bude hodnotiť vystupovanie aj plynulosť jeho angličtiny. Ďalšou úlohou je vypracovanie analýzy vývoja cien plynu alebo medi na svetových trhoch za posledné tri roky (v slovenskej aj anglickej verzii). Meď je totiž jedným z materiálov, ktorý obsahujú vykurovacie zariadenia vyrábané v Protherm Production. Zemný plyn je zase využívaný ako palivo na vykurovanie prostredníctvom plynových kotlov. Videá bude hodnotiť porota zložená zo zástupcov vedenia spoločnosti Protherm Production a zo zástupcov oddelenia nákupu. Vyhodnotenie spojené s odovzdávaním cien a návštevou závodu bude v januári 2017.

Predtým súťažili vývojári

V minulom ročníku súťaže Protherm Production odovzdávali študenti z celého Slovenska inovatívne 3D návrhy rozoberateľného spojenia dvoch rúrok. Ich návrhy hodnotila porota zložená z odborníkov z vývojového oddelenia. Štyria najšikovnejší študenti vyhrali exotické dovolenky. Vyhodnotenie súťaže bolo spojené aj so stretnutím s porotou a odbornými konzultáciami o plusoch a mínusoch víťazných prác. Študenti si pozreli celý závod, vrátane vývojového centra. „Zmysel takýchto súťaží vidím hlavne v rozvíjaní samostatného technického myslenia a získaní predstavy o reálnych konštrukčných problémoch v technickej praxi,“ zhodnotil prínos súťaže jej víťaz, Marek Raček, študent STU z Bratislavy. 

Podrobnosti o súťaži nájdete na: www.challengest.com

Kariéru si treba budovať už počas štúdia. Zaváži aj výhra v súťaži