Jednou z častých príčin požiaru je zlyhanie vykurovacích systémov. Práve preto je dôležité robiť pravidelné revízie týchto zariadení, kam spadajú aj kotle a komíny. 

Pri komínoch sa frekvencia nutnej revízie delí aj podľa toho, či ide o komín s vložkou alebo bez vložky. Tiež to záleží aj od toho, či je na komín pripojený spotrebič na kvapalné alebo tuhé palivo, prípadne na plyn. Pri kotloch je odporúčaná revízia minimálne raz za 12 mesiacov, ktorú vykoná revízny technik a vyhotoví revíznu správu. Túto správu je ideálne si odložiť, lebo v prípade poistnej udalosti si ju poisťovňa môže vyžiadať.

Poistenie nehnuteľnosti aj domácnosti

Riziko požiaru je kryté už v základných balíkoch väčšiny poisťovní v rámci poistenia nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti. Poisťovne vždy skúmajú dôvod vzniku samotnej poistnej udalosti. „Oheň vie zväčša napáchať rozsiahle škody najmä na domácnosti, ale časté sú aj značné škody na nehnuteľnosti, keď musí byť nehnuteľnosť po požiari zbúraná, lebo má príliš narušenú statiku. Práve preto je veľmi dôležité, aby ste mali poistené obe tieto zložky, čiže aby ste mali poistenú aj nehnuteľnosť a takisto aj domácnosť," poradil riaditeľ pre neživotné poistenie v spoločnosti FinGO.sk Štefan Fajnor.

Oheň však nemusí poškodiť len našu nehnuteľnosť, ale môže sa rozšíriť aj na okolité nehnuteľnosti. Taktiež pri hasení samotného požiaru, a je to hlavne pri bytoch, často prichádza k škodám na majetku ďalších osôb. „Aby boli kryté aj tieto škody, musíte mať uzavreté aj poistenie zodpovednosti. Práve preto by každá takáto poistná zmluva mala obsahovať poistenie nehnuteľnosti, domácnosti aj zodpovednosti," pokračoval Fajnor.

Slováci poistenie podceňujú

Slováci podľa neho poistenie majetku často podceňujú. Množstvo nehnuteľností je nepoistených a klienti hľadajú len najlacnejšie poistenie na trhu, ktoré však ich nehnuteľnosť dostatočne nechráni.

„Poistné sumy, pripoistenia a rozsah krytia si preto nastavte tak, aby vám po poistnej udalosti pokryli celú škodu bez nutnosti siahnuť po vlastných financiách. Teda, aby vám poisťovňa vyplatila dostatočnú sumu na pokrytie vašich výdavkov," konštatoval Fajnor. Rovnako riskantné je aj to, ak je poistná zmluva zastaralá a na nehnuteľnosti tak vzniká podpoistenie. Tento problém sa týka väčšiny nehnuteľností na Slovensku. Poistný trh a jeho produkty sa neustále vyvíjajú a takisto si treba podľa Fajnora uvedomiť, že aj ceny nehnuteľností rastú a s nimi stúpa aj hodnota majetku.

V Berlíne došlo k potýčkam medzi políciou a prívržencami krajnej ľavice
Neprehliadnite

Tisícky domácností v Berlíne zostali bez elektriny pre požiar, ktorý bol možno podpaľačstvom