V tejto situácii sa pre nedostatok pracovníkov stavbárom nedarí včas splniť 16 percent zazmluvnených zákaziek. „Oveľa lepšie sú na tom v porovnaní s malými a strednými firmami (17 percent) veľké stavebné spoločnosti, ktorým sa v termíne nepodarilo dokončiť iba 3 percentá stavieb,“ spresňuje analýza.

Ak by stavebné spoločnosti mali dostatok pracovných síl, mohli by podľa ich riaditeľov realizovať v priemere o tretinu (34 percent) viac stavieb, veľké firmy uvádzajú 25 percent stavieb.

Pre vyťaženosť niektorých technológií, ako napríklad mostných, bola spoločnosť Doprastav nútená odmietnuť do 10 percent ročného objemu tržieb, uviedol jej obchodný riaditeľ Ján Záhradník.

Málo cudzincov

Podľa riaditeľa spoločnosti SMS Milana Svobodu sa vo firme zatiaľ nestretli s tým, že by im chýbali kapacity a museli odmietať prácu. „Možno je to i tým, že neberieme prácu za každú cenu, na mysli mám teraz súťaže za podnákladové ceny a podobne,“ konštatoval.

Možným riešením je prijímanie zahraničných pracovníkov, ktorých aktuálne zamestnáva 19 percent stavebných spoločností, pracovníci z Českej republiky v tom však nie sú započítaní.

Záujem o cudzincov s vízom je skôr ojedinelý a žiadosť o nich podalo iba 10 percent stavebných firiem, pričom novú pracovnú silu sa takto podarilo získať v 73 percentách prípadov, a to v priemere za 4 mesiace od podania žiadosti.

S tým, aby Slovensko prijímalo viac pracovníkov s vízom, súhlasia dve pätiny (43 percent) riaditeľov stavebných spoločností. Pri zamestnávaní cudzincov sú kľúčové ich pracovné návyky, morálka a odborná kvalifikácia, uzatvára analýza.