Kandidáti na post šéfa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR sa zhodujú na tom, že organizácia je podfinancovaná. Komisia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v utorok vyberala v druhom kole výberového konania šéfa ŠOP SR. Svoje vízie riadenia štátnej organizácie kandidáti predstavili na verejnom vypočutí. Kandidátov na post riaditeľa bolo šesť, jeden neprišiel.

Na ŠOP 14 rokov fungoval kandidát Michal Adamec a tvrdí, že organizácia potrebuje reštart. Chce dosiahnuť, aby mala ŠOP silné postavenie v regiónoch, a malo by to smerovať k tomu, aby sa posilnili kompetencie riaditeľov národných parkov. Adamcovou ambíciou je aj zavedenie poradného orgánu ŠOP, ktorý by dával organizácii spätnú väzbu. Chce tiež, aby bola ŠOP vnímaná ako odborná organizácia, a mala by mať vedecko-výskumnú zložku. Správa pozemkov by mala spadať pod ŠOP. K financovaniu organizácie sú potrebné legislatívne zmeny, konštatuje M. Adamec.

el skuter
Neprehliadnite

Zdieľaná doprava šetrí životné prostredie aj čas. Bratislava ponúka hneď niekoľko možností

Dokončenie zonácie národných parkov a programy starostlivosti medzi svoje ambície radí Michal Babnič. Taktiež by chcel, aby bolo 50 percent chránených území bezzásahových. Chcel by prehĺbiť aj spoluprácu s organizáciami, ktoré patria pod envirorezort, a tiež viac komunikovať s mimovládnymi organizáciami. Na zlepšenie finančnej situácie Babnič odporúčal, aby peniaze z udelenia pokút ostali v území, v ktorom sa vyzbierali. „Momentálne peniaze z pokút putujú do envirofondu a nakoniec ich môže dostať nejaká tretia osoba," vysvetlil M. Babnič.

Za najdôležitejšie považuje vyštudovaný ochranár a kandidát Roman Pál zlepšenie komunikácie medzi ŠOP a MŽP. „Tam to viazne a je zdrojom rôznych zlyhaní," podotkol R. Pál. Chce dať do súladu organizačný poriadok, pripraviť antibyrokratický balíček opatrení a zrušiť formálne plánovanie úloh. Rozmýšľal by aj nad reguláciou návštevnosti v národných parkoch na základe vstupného. Roman Pál podľa svojich slov navrhne aj prijatie opatrení na samofinancovanie. Organizácii chce prinavrátiť rešpekt verejnosti.

nizkoenergeticky pasivny dom
Neprehliadnite

Nízkoenergetický dom je dlhodobá investícia. Návratnosť je skôr v lepšom živote

Medzi základy koncepcie rozvoja organizácie patrí decentralizácia ŠOP, uviedol kandidát Dušan Šácha. Vnútri organizácie by sa mala na začiatok zmeniť atmosféra. „Pokiaľ zaznie kritika, nesmie byť udupaná," povedal D. Šácha. Pripomína tiež budovanie partnerstiev a kapacít. Podľa Daniela Šáchu je potrebné posilniť aj výkon ochrany prírody. Ak by sa stal riaditeľom, jeho hlavným cieľom by bolo udržanie diverzity na úrovni druhov, ekosystémov a krajiny. Ambíciou D. Šáchu je aj elektronizácia ŠOP a efektivita pri rozdeľovaní financií.

Juraj Vysoký z občianskeho združenia Prales spomenul biokoridory, ktoré by nemali byť chránené, ale nebolo by ich možné zničiť alebo zastavať a slúžili by na prepojenie jednotlivých chránených oblastí a prechod zvierat. Orgány štátnej správy pre životné prostredie by sa podľa J. Vysokého mali preniesť spod okresných úradov ministerstva vnútra na špecializovanú štátnu správu, ktorá bude pod MŽP. J. Vysoký by chcel pripraviť koncepciu ochrany prírody do roku 2030. Plánuje prehodnotiť aj chránené územia, ich výmeru a stupne ochrany. ŠOP by podľa jeho slov nemala byť financovaná primárne z eurofondov, ale z financií štátu.

Výsledok výberového konania bude známy do desiatich dní, uviedla predsedníčka výberovej komisie a generálna tajomníčka služobného úradu MŽP Daša Turbová.