Ministerstvo vnútra ešte pod vedením Roberta Kaliňáka týždeň pred voľbami podpísalo zmluvu na dodávku elektronickej identifikačnej karty. V súťaži dvoch uchádzačov o zákazku v hodnote 33,6 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty vyhrala spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia. Rozhodujúcim kritériom výberu bola cena. Predpokladaná hodnota zákazky bola 39 miliónov eur. Elektronické identifikačné karty (eID) budú financované z eurofondov, z operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Podľa informácií zverejnených v európskom vestníku verejného obstarávania majú eID slúžiť na identifikáciu fyzických osôb „v rámci prostredia eGovernmentu prípadne v iných oblastiach verejných aj súkromných služieb“.

,,Nové eID karty s čipom obsahujúcim osobné údaje v elektronickej podobe umožnia občanom robiť úkony spojené s ďalšími plánovanými projektmi v rámci Operačného programu informatizácie spoločnosti, ako je napríklad on-line prepis vozidla na iného vlastníka, či centrálne riadená matrika, " uviedla pred rokom pre agentúru SITA Ľudmila Staňová z komunikačného oddelenia Kancelárie Ministerstva vnútra SR.

,,Po fyzickej stránke sa elektronická identifikačná karta nebude líšiť od súčasne vydávaného občianskeho preukazu. Jediným rozdielom bude existencia čipu," dodala Ľ. Staňová. Výmena súčasného občianskeho preukazu za elektronickú kartu povinná nebude, občianske preukazy bez čipu sa však prestanú vydávať.

V rámci miliónovej zákazky HP tiež upraví softvérové a hardvérové komponenty jednotných pracovísk pre zber žiadostí od občanov a vydávanie dokladov občanom. Predmetom zákazky je tiež implementácia informačnej bezpečnosti a právnej nepopierateľnosti úkonov realizovaných prostredníctvom eID karty.

HP už dodáva ministerstvu vnútra aj elektronické technické preukazy. Zákazku v hodnote viac ako 25 miliónov eur vyhrala firma v užšej súťaži, do ktorej poslala svoju ponuku ako jediná.

Agentúra SITA upozorňuje, že HP sa darí aj na ministerstve financií. Firma je totiž dodávateľom systému štátnej pokladnice. Len v minulom roku získala HP od rezortu financií sedem kontraktov za viac ako 28 miliónov eur.

Ilustračné foto na titulke - SITA / Nina Bednáriková