Ministerstvo vnútra pre klientske centrum vybralo ešte v roku 2015 budovu bývalej Ikey, ktorú aj s rozľahlými pozemkami vlastnila spoločnosť Vienna Invest. Nehnuteľnosti však ministerstvo nekúpilo, ale najskôr si ich prenajalo, potom podpísalo zmluvu o rekonštrukcii, zámene iného majetku v hodnote 4,8 milióna eur bez DPH aj doplatku 2,3 milióna eur predávajúcemu. Zmluvu o poskytnutí osobitného plnenia podpísalo s Vienna Invest v apríli 2015. Nehnuteľnosti si R. Kaliňák prenajal od februára.

Neskôr pre TREND minister tento komplikovaný postup odôvodnil v októbri v rozhovore cenou a výhodnou polohou. „Pre mňa je podstatné, akú dostaneme cenu. Záujem štátu je, že kupuje zrekonštruovanú budovu za 640 eur na meter a pozemky za 195 eur na meter. A ak niekto iný v okolí nakúpil drahšie a ešte k tomu nezrekonštruovanú budovu, som spokojný, že som urobil dobrý obchod pre štát. To je pre mňa rozhodujúce.“ Minister zároveň dodal, že celá budova, keď ju budeme brať, bude stáť 12,75 milióna eur bez DPH. To sa stane.

Už v decembri toho istého roku ministerstvo podpísalo dodatok k zmluve, podľa ktorého sa cena navýšila o vyše 500-tisíc. Dodatok bol podpísaný 10. decembra 2015, ale platný začal byť tesne pred voľbami v marci 2016, keď ho zverejnili v registri. Navýšenie ministerstvo v dodatku odôvodnilo „modifikáciou rozsahu základných plánov“. Ako upozornil na piatkovej tlačovej besede poslanec M. Beblavý, úpravou zmluvy sa počas roka 2015 zvýšil aj nájom na vyše 100-tisíc eur mesačne.

Práve fakt, že ministerstvo si priamo vybralo budovu na prenájom, potom s ňou rovno podpísalo zmluvu o rekonštrukcii, sa nepozdáva Úradu pre verejné obstarávanie.

Podnet na úrad podal M. Beblavý ešte v máji 2015, mesiac po podpise zmluvy medzi ministerstvom a Vienna Invest. Úrad podnet preveril, pričom sa zameral na postup pri zadávaní nadlimitnej zákazky, ktorú ministerstvo obstaralo postupom priameho rokovacieho konania.

Úrad v informácií o závere kontroly konštatuje, že kontrolou bolo zistené, že „verejný obstarávateľ svojím konaním porušil zákon o verejnom obstarávaní“. Konkrétne, že neboli splnené podmienky pre použitie metódy priameho rokovacieho konania. Kontrolu úrad ukončil len minulý mesiac, v apríli 2017.