„Pohľadávka je vedená ako pôžička akcionára a je teda viazaná k samotným akciám,“ píše R. Kaliňák v liste, čo podľa V. Remišovej vysvetľuje tým, že v majetkovom priznaní preto mohol uviesť iba informáciu, že vlastní akcie.

Ďalej R. Kaliňák v liste vysvetľuje, že jeho „majetkové právo spočívajúce v akciách a pohľadávke je vzájomne previazané a podmienené, pričom je potrebné uviesť, že slovenský právny poriadok jednoznačne určuje rozdielne postavenie pre pohľadávky tretích osôb a pohľadávky akcionárov“.

„Zahrnul som celý tento vzťah v majetkovom priznaní pod pojem „akcie“,“ vysvetlil v liste pre parlamentný výbor. Podľa V. Remišovej R. Kaliňák nepredložil zmluvu o úvere, ani kúpnu zmluvu, ani výpisy z účtu.

„Jedine potvrdil, že B. A. Haus mu dlhuje 422-tisíc eur,“ povedala. Podľa nej sa takto minister detinsky vyhovára, namiesto toho, aby celú vec vysvetlil a ľuďom sa ospravedlnil. „Zároveň žiadam, aby výbor konanie nezastavil a aby ministrovi udelil pokutu, lebo minister nemôže stáť nad ústavným zákonom,“ uzavrela V. Remišová.

Podľa poslanca za SaS Ľubomíra Galka sa R. Kaliňák zamotáva do lží. „Je tu podozrenie, že aj jeho zvyšné príjmy pochádzajú z podobných obchodov. Preto, ak chce vyvrátiť tieto pochybnosti, mal by sa vyzliecť 'donaha' a dokladovať všetky svoje príjmy nad rámec zákona,“ vyzval R. Kaliňáka Ľ. Galko.

Prípadom by sa mal výbor zaoberať v stredu na rokovaní. Na začiatku výbor dokumenty žiadal od firmy B. A. Haus, ktorá sa vyjadrila, aby výbor žiadal dokumenty od Národnej kriminálnej agentúry (NaKA). Pre výbor sa nedávno vyjadril aj R. Kaliňák, no výbor žiadal podrobné dokumenty. Nakoniec ani NaKA nič nedodala a minister zaslal len list.

Šéf výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Martin Poliačik (SaS) žiadal od R. Kaliňáka výšku nominálnej hodnoty akcií, ktoré kúpil, a takisto oddelenie výšky majetkového práva, t. j. záväzku, ktorý na R. Kaliňáka prešiel.

„Potrebujeme prehľad účtovného stavu účtovnej evidencie záväzku spoločnosti voči akcionárovi Robertovi Kaliňákovi. To je jediný doklad, ktorý nám dokáže oddeliť hodnotu akcií kúpených pánom Kaliňákom a záväzok, ktorý tým vznikol a ktorý na seba prebral. A na to, aby sme vedeli posúdiť výšku majetkového práva, ktoré malo byť priznané v majetkovom priznaní, tak musíme tie dve veci od seba oddeliť,“ vysvetlil v októbri M. Poliačik.

Výbor sa prípadom začal zaoberať na základe podania poslancov V. Remišovej a Ľ. Galka. Chcú tak prešetriť dôvody, prečo R. Kaliňák za roky 2013, 2014 a 2015 nepodal kompletné majetkové priznania.