Od decembra bude v šperkoch, spájkach a plastoch v Európskej únii až na výnimky zakázané používanie kadmia. Oznámila to dnes Európska komisia. Dôvodom sú možné zdravotné riziká, ktorým môžu byť ľudia pri styku s touto toxickou látkou vystavené.

Zákaz súvisí s tým, že najmä v dovážanej bižutérii experti zistili vysoký obsah tejto karcinogénnej látky. Výnimku medzi šperkami, kde by mohli hroziť riziká pri styku s pokožkou alebo pri oblizovaní, budú mať len starožitné výrobky.

Okrem šperkov sa bude zákaz vzťahovať aj na spájky a plasty, ktoré sa používajú pre spájanie materiálov. Tu môže byť nebezpečné vdychovanie plynov, ktoré sa uvoľňujú pri spojovacom procese.

„Zákaz používať kadmium v šperkárstve ochráni spotrebiteľa, najmä deti. Je prínosom aj pre životné prostredie, pretože vďaka plastom bez kadmia sa zníži znečistenie. Opatrením sa podporí recyklácia odpadu z PVC, čo znamená výrazný pokrok v úsilí o úspory zdrojov,“ podotkol k tomu eurokomisár pre životné prostredie Janez Potočnik.

Ilustračné foto na titulke - Flickr.com