Uvoľnenie štátnych hmotných rezerv, určenie karanténnych zariadení, zabezpečenie osobnej aj nákladnej dopravy či pracovná pohotovosť pre vybrané skupiny zamestnancov. To sú iba niektoré z opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu, ktoré v stredu schválila vláda. Nariadenie je účinné dňom vyhlásenia.

Ministerstvo životného prostredia SR vláda zaviazala zabezpečiť výrobu a dodávku pitnej vody do oblastí s karanténnymi opatreniami, kde nie je zabezpečená dodávka pitnej vody. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dostalo za úlohu zverejniť zoznam určených karanténnych zariadení a zoznam určených oblastí s karanténnymi opatreniami.

Richard Sulík
Neprehliadnite

Sulík odňal Bonulu postavenie subjektu hospodárskej mobilizácie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR má určiť vybraných podnikateľov alebo iné právnické osoby, ktoré zabezpečia osobnú a nákladnú dopravu na prepravu osôb do a z určených karanténnych zariadení či na zásobovanie týchto zariadení.

,,Cieľom predloženého návrhu nariadenia je zabezpečiť realizáciu potrebných opatrení hospodárskej mobilizácie na riešenie krízovej situácie spôsobenej druhou vlnou šírenia nového koronavírusu v Slovenskej republike," uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR v predkladacej správe k schválenému materiálu. Nariadenie sa týka aj organizácie sociálneho zabezpečenia či poskytnutia vysielacieho času potrebného na informovanie verejnosti o krízovej situácii a o potrebných opatreniach. Výška nákladov pred realizáciou nariadených opatrení hospodárskej zatiaľ nie je jasná.