Z viac ako 50 ekonómov oslovených agentúrou Reuters niektorí odhadujú, že svetová ekonomika sa tento rok zníži až o šesť percent. Druhým extrémom je rast o 0,7 percenta. Priemer je pokles o 1,2 percenta.

Ekonóm ING Research Carsten Brzeski označuje súčasnú situáciu za vírusovou dobu ľadovú. „Je to náhle zastavenie ekonomickej aktivity, zo 100 na nulu, v niekoľkých málo dňoch alebo týždňoch,“ uviedol. Dodal, že je mimoriadne ťažké predpovedať ďalší vývoj.

Tu je niekoľko možných scenárov:

1. V: Najlepší prípad, kedy po prepade rastu nasleduje rovnako prudké oživenie.

Pokles hrubého domáceho produktu (HDP) za apríl až jún bude pravdepodobne v takom rozsahu, ktorý nebol vidieť niekoľko desaťročí. Fiškálne a menové stimuly za viac ako desať biliónov dolárov by ale mohli pomôcť k rovnako rýchlemu oživeniu.

Ekonóm investičnej banky NatWest Markets Ross Walker sa domnieva, že rozsah ekonomického poklesu očakávaný v tomto štvrťroku bude zodpovedať značnému oživeniu v treťom a štvrtom štvrťroku, až sa podniky znovu otvoria.

2. U: Prípad, kedy oživenie trvá viac ako pár štvrťrokov. Pretože ekonomiky utrpeli rýchlejší a hlbší pokles ako v rokoch 2008 až 2009, môže to byť najpravdepodobnejší scenár.

Tvar písmena U je základný scenár pre Brzeskiho, ktorý sa domnieva, že dopady obmedzenia pohybu budú pretrvávať ešte nejakú dobu po ich zrušení. Opatrenia obmedzujúce pohyb sa budú uvoľňovať pomaly, naďalej bude platiť udržiavanie odstupov medzi ľuďmi a cestovný ruch sa bude stále stretávať s problémami, uvádza C. Brzeski.

3. W: Dvojitý pokles, kedy zmiernenie obmedzenia spočiatku zvýši aktivitu, ale neskôr sa začne prejavovať dopad nezamestnanosti a firemných bankrotov.

Mohlo by sa to stať aj v prípade, že sa objavia nové prípady koronavírusu, ako tomu bolo v niektorých ázijských krajinách.

4. L: Nastáva v prípade, keď rast klesne a po nejakú dobu sa neoživí. Aby sa to stalo, musel by počet prípadov koronavírusu celosvetovo pokračovať v raste a spôsobiť predĺženie obmedzenia pohybu.

Tento scenár ale nevyzerá pravdepodobne vzhľadom na to, že v čínskom meste Wu-chan, kde sa vírus prvýkrát objavil, skončila uzávierka po necelých dvoch mesiacoch.

Výsledok v tvare písmena L však môže byť hrozbou pre tie rozvíjajúce sa krajiny, ktoré nemajú možnosť prísť s veľkými stimulmi a často spoliehajú na vývoz komodít.

5. vlnka (swoosh): „Ani L ani U ani V to nebude. Namiesto toho hľadáme profil v štýle odškrtnutia“ uviedol ekonóm spoločnosti Berenberg Florian Hense. To znamená prudký pokles a potom pozvoľné oživovanie, pretože obmedzenia pohybu sa uvoľňujú pomalšie, než boli zavedené.

Hlavný ekonóm AXA Investment Managers Gilles Moec zobrazuje tento tvar podobne ako logo športovej značky Nike. „Vzhľadom na to, že spotrebiteľské výdavky môžu byť znížené vyšším sklonom k ​​úsporám a k možnému vážnemu obmedzeniu investícií, považujeme za najpravdepodobnejšie, že oživenie svetovej ekonomiky po obmedzeniach bude veľmi tlmené,“ uviedol G. Moec.