Plyn, elektrina a uhlie  dražejú. Intenzívne sa hovorí o nižšom ekonomickom raste, narastajúcej inflácii, zvyšujúcich sa cenách benzínu a nafty na čerpacích staniciach a o odstrihnutí sa od ruského plynu. V konečnom dôsledku nás tieto fakty môžu poriadne ekonomicky zabolieť.  

Na Slovensku, najmä v chudobnejších regiónoch, sa ešte stále nájdu rodiny, ktoré kúria drevom alebo uhlím. Keďže uhoľné bane, ktoré zásobovali cigeľským a handlovským uhlím, už skončili ťažbu uhlia, spotrebitelia sú odkázaní na dovozové uhlie. Pri kúpe zisťujú, že za rovnaký objem peňazí dostanú menej „metrákov“ uhlia. Pri dlhej a tuhej zime tieto zásoby nevystačia na celú vykurovaciu sezónu.

Na druhej strane je v dôsledku rozsiahlej plynofikácie veľký počet domácností pri vykurovaní závislých od ruského plynu. Tie, ktoré pamätajú plynovú krízu z roku 2009, alebo sa nechcú spoliehať na drahú surovinu z dovozu, dokupujú nové vykurovacie telesá, aby sa alternatívne pripravili aj na vykurovanie drevom alebo uhlím.

Otázka racionálneho a hospodárneho nakladania s  energetickými zdrojmi, šetrenie elektrinou, plynom a obmedzenie spotreby ropných produktov, je vysoko aktuálna téma. 

Neplytvať zdrojmi, nesvietiť zbytočne tam, kde to nie je potrebné, o stupienok poľaviť z komfortu vykurovania, či prejsť pár krokov navyše pešo namiesto odvozu autom - aj toto sú maličkosti, ktoré majú svoj význam.   Ich benefitom sú nielen ušetrené peniaze, ale aj dobrý pocit, že našu spotrebu a rodinné financie dokážeme mať aspoň sčasti pod kontrolou.