Pandémia nového koronavírusu predstavuje pre hospodárstvo EÚ veľký šok s vážnymi sociálno-ekonomickými dopadmi. Napriek rýchlej politickej reakcii na úrovni EÚ aj na úrovni členských štátov hospodárstvo EÚ v tomto roku postihne recesia historických rozmerov. Vyplýva to z jarných hospodárskych prognóz na rok 2020, ktoré v stredu zverejnila Európska komisia (EK).

EK predpokladá, že hospodárstvo eurozóny v roku 2020 poklesne o rekordných 7,75 percenta a v roku 2021 vzrastie o 6,25 percenta . Hospodárstvo EÚ ako celku zaznamená v roku 2020 pokles o 7,5 percenta a v roku 2021 rast vo výške približne 6 percent. Prognózy rastu EÚ a eurozóny boli v porovnaní s hospodárskou prognózou z jesene 2019 upravené približne o deväť percentuálnych bodov smerom nadol.

Šok pre hospodárstvo EÚ je symetrický v tom zmysle, že pandémia zasiahla všetky členské štáty, no pokles produkcie v roku 2020 (od –4,25 percenta v Poľsku po –9,75 percenta v Grécku) a intenzita oživenia v roku 2021 sa budú značne líšiť.

Bratislava
Neprehliadnite

EK očakáva na Slovensku recesiu v súvislosti s koronakrízou

Hospodárske oživenie v jednotlivých členských štátoch bude závisieť nielen od vývoja pandémie v danej krajine, ale aj od štruktúry jej hospodárstva a od schopnosti zavádzania stabilizačných politík. Vzhľadom na vzájomnú závislosť hospodárstiev EÚ dynamika oživenia v každom členskom štáte ovplyvní aj silu oživenia v iných členských štátoch.

Hoci okamžité dôsledky pre svetové hospodárstvo budú v porovnaní s finančnou krízou oveľa závažnejšie, hĺbka vplyvu bude závisieť od vývoja pandémie a od našej schopnosti bezpečne obnoviť hospodársku činnosť a následne sa vrátiť k rastu, opísal situáciu výkonný podpredseda EK pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí Valdis Dombrovskis.

Upozornil, že EÚ zatiaľ iba predbežne zmapovala rozsah a závažnosť ekonomického šoku z koronakrízy a spresnil, že vo všetkých členských krajinách sa tento rok očakáva recesia aj napriek tomu, že EÚ a jej členovia sa už dohodli na mimoriadnych opatreniach na zmiernenie dopadov krízy.

Spoločné oživenie bude závisieť od pokračujúcej silnej a koordinovanej reakcie na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni. Spolu sme silnejší, odkázal V. Dombrovskis. Podľa eurokomisára pre hospodárstvo Paola Gentiloniho hĺbka recesie, ako aj intenzita oživenia budú nerovnomerné a budú závisieť od toho, ako rýchlo bude možné zrušiť obmedzenia pohybu (čo má význam pre služby a cestovný ruch) a od finančných zdrojov, ktoré majú krajiny k dispozícii. Táto rôznorodosť podľa neho ohrozuje jednotný trh EÚ a eurozónu, no môžu ju zmierniť rázne spoločné európske opatrenia.