Japonská centrálna banka nezmenila nastavenie menovej politiky. Naďalej tiež počíta s postupným zotavovaním domácej ekonomiky z koronakrízy a signalizovala, že zatiaľ nebude prijímať ďalšie stimuly.

Japonská ekonomika podľa aktuálnej prognózy Bank of Japan v prebiehajúcom fiškálnom roku (do konca marca 2021) klesne o 4,7 percenta. Preto sa banka rozhodla ponechať extrémne uvoľnené nastavenie menovej politiky, čo znamená, že komerčné banky si budú môcť od BoJ požičiavať takmer zadarmo.

Marek Ličák
Neprehliadnite

Matovičova vláda plánuje zefektívniť tri dôchodkové piliere, štvrtý nespomína

 Medzi najväčšie riziká patrí silná druhá vlna pandémie nového koronavírusu a potenciálne turbulencie, ktoré by mohli poškodiť bankový systém. „Očakáva sa, že japonská ekonomika sa začne postupne zotavovať od druhej polovice tohto roka. Tempo oživovania však bude veľmi mierne, keďže naďalej bude mať na ňu vplyv globálna pandémia nového koronavírusu," uviedla BoJ vo svojej kvartálnej správe.

Menová rada BoJ v súlade s očakávaniami ponechala depozitnú sadzbu na -0,1 percenta. BoJ bude tiež bez obmedzenia pokračovať v nákupe vládnych dlhopisov tak, aby udržala výnosy 10-ročných dlhopisov japonskej vlády na úrovni okolo 0 percent. Takisto nezmenila programy nákupov aktív a lacných úverov na uľahčenie financovania firiem.