„Dôvodom podania je, že daná sudkyňa porušila povinnosti, ktoré boli uvedené v správe o činnosti komisie. Zároveň do dnešného dňa nedala záruky, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti,“ cituje web odôvodnenie návrhu podania, ktorým L. Praženková reflektovala aj samotné odporúčanie Súdnej rady SR.

„Návrh teda vychádza zo skutočnosti, že sudkyňa stratila predpoklady sudcovskej spôsobilosti, čo má za následok návrh trestu zbavenia funkcie sudcu vrátane návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu,“ pokračuje v odôvodnení web.

Dôvodom na odporúčanie disciplinárne stíhať M. Jankovskú je komunikácia s Marianom Kočnerom cez aplikáciu Threema. Disciplinárne stíhať M. Jankovskú navrhla koncom novembra Praženkovej Súdna rada na návrh osobitnej komisie. Tá si M. Jankovskú zároveň predvolala na 13. januára.

Na začiatku októbra podalo návrh na začatie disciplinárneho konania proti bývalej štátnej tajomníčke Monike Jankovskej aj Ministerstvo spravodlivosti SR.