Renomovaná právna agentúra Dentons Europe v utorok oznámila, že Jaroslav Haščák sa rozhodol uplatniť si voči štátu nárok na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená nezákonným obvinením a následným väzobným stíhaním.

Spolumajiteľ finančnej skupiny Penta poveril svojím právnym zastupovaním v tejto veci advokáta Petra Kubinu, partnera medzinárodnej advokátskej kancelárie Dentons, ktorý toto poverenie prijal.

P. Kubina je okrem iného špecialistom na ústavné právo a pôsobil ako poradca prezidentky pre oblasť práva a spravodlivosti. Od konca minulého roka tiež zastupuje obvinených vyšetrovateľov z tímu Očistec.

Nezákonné stíhanie

Rozhodnutie odvolacieho senátu Najvyššieho súdu, rozhodnutie generálneho prokurátora, ako aj rozhodnutie dovolacieho senátu Najvyššieho súdu jednoznačne konštatovali nezákonnosť a neopodstatnenosť vznesenia obvinenia a väzobného stíhania J. Haščáka, píše právna kancelária.

Aj preto bude J. Haščák žiadať ministerstvo spravodlivosti a generálnu prokuratúru v prvom rade o ospravedlnenie, pričom náhradu v peniazoch bude požadovať iba v prípade, ak k ospravedlneniu nedôjde. Akúkoľvek peňažnú čiastku, ktorá by mu v tomto konaní bola priznaná, si neponechá pre seba, ale po odpočítaní nákladov na právne služby ju venuje na dobročinný účel.

„Prevzal som toto právne zastupovanie, pretože sa plne stotožňujem s dôvodmi, pre ktoré sa náš klient rozhodol žiadať od štátnych orgánov náhradu. Samotné obvinenie bolo vznesené nedôvodne,“ tvrdí P. Kubina.  

„Bolo postavené len na výňatku z internetového spisu Gorila,  ktorý hovorí o údajnej spravodajskej informácii Slovenskej informačnej služby bez toho, aby bol dôkazne overený jej obsah, pôvod a nebola ani len vypočutá údajná autorka tejto informácie,“ pokračuje advokát.  

„Vyšetrujúce orgány nepredložili žiadny dôkaz o tom, že by Ľubomír Arpáš mal vyniesť nahrávky Gorila, či čokoľvek iné zo SIS a poskytnúť to priamo alebo nepriamo J. Haščákovi. Rovnako nepredložili dôkazy o takzvanom fiktívnom zmluvnom vzťahu medzi spoločnosťami Identita a Barkont, respektíve o neprimeranosti odmeny Ľ. Arpáša,“ píše sa ďalej v stanovisku.

„Za rovnako neopodstatnené  a neakceptovateľné považujem v zhode s Najvyšším súdom aj dôvody, pre ktoré bol Jaroslav Haščák vzatý do kolúznej väzby. Samotná skutočnosť, že J. Haščák, respektíve spoločnosť s jeho majetkovým podielom, vlastní médiá, respektíve prevádzkuje web, kde zverejňuje stanoviská ku kauze Gorila, alebo že uplatňuje svoje procesné práva, rozhodne nemôžu založiť dôvody kolúznej väzby,“ uviedol Peter Kubina.

Žiadosť o ospravedlnenie

V najbližších týždňoch bude ministerstvu spravodlivosti a generálnej prokuratúre doručená žiadosť o predbežné prerokovanie nároku vrátane návrhu na ospravedlnenie sa J. Haščákovi.

Ak by uvedené štátne inštitúcie tento návrh na ospravedlnenie akceptovali, predišli by tak pripravovanej žalobe o náhradu škody, ktorá by sa v tomto prípade mohla vyšplhať k niekoľkým desiatkam miliónov eur, píše sa v stanovisku advokátskej kancelárie.

V prípade uplatnenia náhrady škody v peniazoch bude táto náhrada zahŕňať jednak priame náklady spojené s obhajobou a právnym zastupovaním Jaroslava Haščáka, ako aj stratu spojenú s tým, že klient nemohol, respektíve musel prestať vykonávať svoju prácu v pozícii managing partnera investičnej skupiny Penta v dôsledku nezákonného obvinenia a väzobného stíhania.

„Osem sudcov dvoch senátov Najvyššieho súdu a generálny prokurátor označili postup štátnych orgánov voči môjmu klientovi za nezákonný. Orgány, ktoré mali dbať na zachovanie dozoru a kontroly zákonnosti zásahov do osobnej slobody v trestnom konaní, tak, žiaľ, v trestnej veci J. Haščáka očividne zlyhali. Akceptácia nášho návrhu na ospravedlnenie je skutočne to minimum, čo by štát mal v takomto jednoznačnom prípade urobiť,“ dodal Peter Kubina.