Izraelský najvyšší súd vo štvrtok večer potvrdil kontroverzný zákon o národnom štáte z roku 2018, ktorý krajinu definuje ako štát židovského národa. Súd tak odmietol sťažnosti oponentov tvrdiacich, že táto právna norma diskriminuje menšiny žijúce v Izraeli. Píše o tom agentúra AP.

Jedenásťčlenný súdny senát vo svojom verdikte síce uznal nedostatky príslušného zákona, avšak uviedol, že „nepopiera demokratický charakter Izraela" zakotvený v iných zákonoch.

Súd rozhodol, že „pre všetkých občanov štátu vrátane menšín sú zaistené rovnaké práva“. Právo na národné sebaurčenie podľa sudcov“ nepopiera uznané osobné alebo kultúrne práva". Voči zákonu bol kritický len sudca George Karra (Džúrdž Karrá), ktorý ako jediný spomedzi členov senátu patrí k arabskej menšine. Zákon nazval diskriminačným.

Zástancovia tejto legislatívnej normy tvrdia, že ide v zásade o zakotvenie existujúceho židovského charakteru Izraela v zákone. Podľa kritikov však naďalej zhoršuje status arabskej národnostnej menšiny žijúcej v Izraeli, ktorá tvorí približne 20 percent obyvateľov krajiny.

Hoci majú izraelskí Arabi právo voliť a sú dobre reprezentovaní v mnohých profesiách, stretávajú sa s rozsiahlou diskrimináciou v oblastiach, akými sú bývanie či pracovný trh, komentuje AP.

Zákon o národnom štáte schválil izraelský parlament (Kneset) v júli 2018. Píše sa v ňom, že „naplnenie práva na národné sebaurčenie v štáte Izrael je pre židovský národ jedinečné“. Na základe tohto zákona sa z arabčiny „oficiálneho jazyka“ stal jazyk „s osobitným štatútom“. Súd však stanovil, že predmetný zákon tým postavenie arabského jazyka nijako neznížil.

Voči zákonu o národnom štáte ostro namietali príslušníci nábožensko-etnickej drúzskej komunity, a to i napriek svojej lojalite k štátu. Obávali sa totiž, že dôjde k zhoršeniu ich postavenia v izraelskej spoločnosti.