Rok 2021 so sebou prinesie rýchlejší vývoj tých technológií, ktoré slúžia na spoluprácu ľudí a na podporu práce z domu. V rozhovore pre TASR to uviedol prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Emil Fitoš. Na základe prieskumov si myslí, že k práci v kancelárii sa už väčšina zamestnancov v takom rozsahu ako pred pandémiou nevráti.

,,Iba 26 percent riaditeľov firiem je toho názoru, že po pandémii sa vrátia na pracoviská pracovníci v rovnakom rozsahu, ako tomu bolo pred ňou," vyčíslil Fitoš. Zároveň sa podľa neho dá očakávať, že firmy, ktoré sa budú pozerať na súčasnú situáciu aj ako na príležitosť, budú investovať do nástrojov automatizácie.

Ako pripomenul Fitoš, pre pandémiu nového koronavírusu došlo k zmene pracovných návykov. Zmenil sa aj spôsob manažovania pracovníkov a zadávanie úloh šéfmi, či následná kontrola. ,,Keďže hovoríme o práci z domu, tak podiel všetkých nástrojov, ktoré home office podporujú, bude na trhu narastať spolu s ich využívaním a pravdepodobne bude paralelne s tým narastať aj počet tzv. knowledge workers," poznamenal Fitoš s tým, že pod tým pojmom myslí pracovníka v znalostnej ekonomike disponujúceho digitálnymi zručnosťami.

HOME OFFICE
Neprehliadnite

Firmy poskytujú zamestnancom štedré príspevky na home office. Návrat je v nedohľadne

Ako ilustroval, odhaduje sa, že momentálne je na svete zhruba 1,25 miliardy takýchto pracovníkov. ,,To je obrovský impulz pre technológie, ktoré budú podporovať týchto pracovníkov," dodal Fitoš. Úvahy o automatizácii podľa jeho slov vzbudí hlavne snaha nemať nahustené pracoviská, s čím bude súvisieť aj využívanie nástrojov umelej inteligencie, napríklad aj pri náhrade rutinných činností. ,,Asi si vieme predstaviť rozdiel medzi výrobnou linkou, pri ktorej stoja ľudia vedľa seba pri páse a výrobnou linkou, pri ktorej sú robotické ramená a len sem tam nejaký človek," vysvetlil Fitoš s tým, že najmä v kontexte ohrozenia šíriacim sa ochorením sú tieto dva typy pracovísk rôzne.

,,Volatilita - ohrozenie tejto linky, ktorá počíta s intenzívnym zapájaním ľudí, je na tom horšie. Tie pracoviská, kde veľa práce vykonávajú stroje, zariadenia a riadiace systémy, sú oveľa odolnejšie voči takýmto vplyvom a dosahom na ľudí," uzavrel Fitoš.