Ako investovať do akcií alebo ako ich obchodovať? Odpovede aj na tieto otázky nájdete v tomto článku.

Charakteristika akcií

 

Akcie sú podielové listy akciových spoločností, čiže nákupom akcií sa automaticky stávate spolumajiteľom firmy. To obnáša samozrejme aj právo na podiel zo zisku – dividendu a u väčšiny akcií aj hlasovacie práva. Nie všetky firmy sú však obchodovateľné na burze, tie ktoré sú, tak ich akcie viete nadobudnúť veľmi jednoducho a o tých sa aj budeme rozprávať. Akciový trh je jeden z najväčších trhov a pri akciách veľkých firiem, hlavne pri tých, ktoré sú zaradené do známych akciových indexov sa za bežných podmienok vyznačuje perfektnou likviditou.

Typy akcií

Niektoré firmy majú len jeden druh akcií ale stretávame sa aj s tým, že firma emituje (vydá) viacero tried akcií. Rozlišujeme kmeňové a prioritné akcie.
Kmeňové akcie môžeme nazvať aj štandartnými, akcionár má právo na dividendu (ak sa za dané obdobie vypláca) a má právo hlasovať na valnom zhromaždení, sila hlasu je priamo úmerná podielu vo firme.

Prioritné akcie sa vyznačujú prednostným právom na vyplatenie dividendy (napríklad sa môže stať, že za slabší rok dostanú vyplatenú dividendu len majitelia prioritných akcií) ale na druhej strane nezvyknú mať hlasovacie právo. Za výnimočných udalostí môže nastať situácia, že ani prioritné akcie nebudú vyplatené a tu sa dostávame k ďalšiemu bodu, a to že niektoré firmy v tomto prípade vyplatia všetky zameškané dividendy, keď to umožní situácia a niektoré nie.

Keď už toľko spomíname dividendu, tak si povedzme niečo o dividendových tituloch. Dividendové spoločnosti sú tie ktoré vplácajú nadpriemerne vysokú dividendu, robia to roky a pravidelne jej výška rastie. Firmy na indexe S&P500 majú priemerný dividendový výnos zhruba 2%. Zväčša sa jedná o maloobchodné alebo ropné  firmy, producentov tovaru bežnej spotreby, stálice na trhu ktorých produkty a služby využíva takmer každý z nás. Veľa dlhodobých investorov drží v portfóliu určitý podiel práve v dividendových tituloch.

Výhody oproti iným investičným nástrojom

Hlavnou výhodou akcií oproti ostatným investičným nástrojom je hlavne ich schopnosť generovať nielen kapitálové zisky (nárast hodnoty) ale aj dividendu. Napríklad oproti komoditám ako zlato je to z dlhodobého hľadiska obrovský rozdiel.

Ďalšou veľkou výhodou je právo podieľať sa na riadení spoločnosti a tým pádom ovplyvňovať buducnosť spoločnosti, čo má priamy vplyv na budúce zisky a cenu akcií. Takúto výhodu Vám nedáva žiaden iný investičný nástroj.

Pri akciách pre Vás môže byť obrovskou výhodou aj znalosť určitého odvetvia. Pokiaľ ste IT expert, tak určite budete mať prehľad o techologických firmách. Budete o nich a o ich produktoch a službách vedieť viac ako niekto nezainteresovaný, skôr budete vedieť odhadnúť aj nové trendy v IT a z dlhodobého hľadiska odhadnúť, ktoré akcie sa Vám oplatí nakúpiť aj bez zložitých analytických modelov.

Investovať do akcií alebo ich obchodovať

 
 

Tak ako pri iných investičných nástrojoch aj pri akciách platí, že sa to odvíja hlavne od Vašej stratégie. Pokiaľ nemáte čas sedieť celý deň za počítačom asi bude pre vás lepšie zamerať sa na dlhodobejšie trendy a správne načasovať vstup do pozície.

Ak však máte dostatok času viete akcie aj veľmi efektívne obchodovať. Ideálnou príležitosťou býva často výsledková sezóna. Pri zverejňovaní hospodárskych výsledkov sa stretávame so zvýšenou volatilitou a častokrát dokážu akcie v priebehu obchodnej seansy výrazne vzrásť alebo poklesnúť, výnimočne aj vyše 10%. Ak sa chystáte na obchodovanie s akciami na hospodárske výsledky je potrebné vedieť nielen dátum, kedy ich firma zverejní ale aj čas. Firmy zverejňujú výsledky štandartne pred otvorením trhu (BMO – before market open) alebo po uzavretí trhu (AMC – after market close). Jednoducho ide o to, že ak máte vyhliadnutú firmu, ktorá zverejňuje výsledky BMO, tak potrebujete mať nakúpené akcie deň vopred.

Podobne dokážu akcie firiem poskočiť alebo sa prepadnúť napríklad pri predstavovaní nových produktov alebo stratégie, schvaľovaní produktu úradmi (napr. farmaceutické firmy) a určitá skupina obchodníkov sa zameriava aj na tieto udalosti.

Ďalšou zajímavou možnosťou je takzvané IPO (initial public offering) a teda vstup firmy na burzu. Do samotnej primárnej aukcie je náročné sa dostať ale mnoho brokerov ponúka možnosť kúpiť akcie prvý obchodný deň. Je tam samozrejme riziko, že akcia prvý deň otvorí vo veľmi veľkom pluse a začne klesať ale rovnako sa môže stať že bude ďalej rásť. Čo si treba uvedomiť je skutočnosť, že takto dokážete nakúpiť akcie firiem hneď pri ich debute na burze a väčšina IPO sú z dlhodobého hľadiska výnosným obchodom.

Trocha dlhšie ale o to s väčším efektom môže trvať odkúpenie jednej firmy druhou. Akcie odkupovanej firmy zvyknú rásť o prémiu, ktorú investor vypláca nad trhovú cenu akcie. Bežne sa stretávame aj s číslami okolo 20%. Na druhej strane akcie investora zvyknú na určitý čas poklesnúť lebo veľké výdavky sa určite podpíšu aj na hospodárskych výsledkoch.

Ďalšou obľúbenou stratégiou je buy and hold, je to dlhodobá stratégia pri ktorej investor nakupuje akcie na cenách, o ktorých je presvedčený, že sú nízke, na úrovni supportov. Tiež je dôležité vedieť aké má firma do budúcna plány a v čom by sa jej malo dariť viac ako doteraz. Pri správnom výbere akcií viete dosiahnúť zhodnotenie v priebehu rokov aj v tisíckach percent.

Takúto dlhodobú stratégiu viete kombinovať aj s krátkodobejším obchodovaním. Napríklad držíte akcie firmy XY a očakávate výraznejši nárast tak dokúpite zopár kusov akcií. Potom keď ste presvedčený, že akcie dosiahli krátkodobý vrchol, tak môžete predať tie akcie ktoré ste dokupovali a počkať si zase na príležitosť krátkodobo ich zobchodovať. Ak čakáte výraznejší pokles ale stále akciám dlhodobo veríte, môžete predať viac ako ste dokupovali a na nižšej cene zase dokúpiť naspäť. Týmto spôsobom môžete (ale nemusíte) pravidelne zatvárať ziskové obchody a popritom máte istotu, že ak akcia neočakávane vyletí hore, tak ju máte nakúpenú v portfóliu.

Je nekonečne veľa možností ako obchodovať alebo investovať do akcií a každému vyhovuje niečo iné. Preto je ideálne si to vyskúšať minimálne na demo účte alebo watchliste, ak už máte nejaké skúsenosti tak kľudne aj na reálnom účte. Akcie sa totiž štandardne neobchodujú na páku a keď Vám portfólio na určitý čas poklesne pod sumu počiatočného vkladu, nič hrozné sa nedeje. Pri správnom výbere akciových titulov budete totiž stále aspoň z časti portfólia dostávať dividendu a pri dlhodobom obchodovaní a investovaní ide o nezanedbateľnú sumu.

Záver

Netreba zabúdať, že aj keď sú akcie dlhodobo jedna z najvýnosnejších investičných možností, stále tam je riziko. V minulosti sme boli svedkami kolapsu aj takých legendárnych firiem ako napríklad Kodak a takmer s istotou môžme povedať, že v budúcnosti padnú aj iné giganty. Preto je dôležité vedieť sa odhodlať aj k zatváraniu stratových obchodov, a to skôr ako budú straty nesmierne vysoké.