M. Patakyová zároveň kritizuje opakované otváranie témy potratov. „Navrhovaný zákon bol v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami, porušoval právo na ľudskú dôstojnosť, predstavoval obmedzenie v prístupe k reprodukčným právam žien, bol v rozpore s požiadavkou poskytovať zdravotnú starostlivosť na základe dobrovoľného a slobodného súhlasu a bol v rozpore s právom na prístup k vedecky overeným informáciám,“ uviedla ombudsmanka.

M. Patakyová si myslí, že opätovné otváranie témy v parlamente predstavuje snahu o obmedzenie reprodukčných práv žien na Slovensku.

Novela zákona by podľa ombudsmanky mala negatívne dôsledky na obete znásilnenie, ženy s vážnym zdravotným stavom a ženy, ktoré majú ohrozené zdravie alebo zdravý vývoj plodu.

Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli zmeny pri potratoch. Novela zákona sa mala týkať zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Mala zlepšiť informovanosť žien pred potratmi a zakázať reklamy umelého prerušenia tehotenstva s hrozbou sankcií.