V Európskej únii aj na Slovensku sa už roky diskutuje o inováciách. Existuje množstvo rebríčkov, inovačných stratégií a deklarácií, ale iba málo rozumných aktivít a výsledkov. Bolo by dobré dohodnúť sa najskôr, čo sú inovácie a čo je ich cieľom pre krajinu, akou je Slovensko.

Chceme postúpiť v inovačných rebríčkoch, alebo chceme, aby slovenské podniky inováciami zvyšovali svoju konkurenčnú schopnosť? Chceme liať ďalšie milióny do „vedy a výskumu odtrhnutých od praxe“ a oddeľovať ich tak ďalej od priemyslu, alebo chceme konečne tieto sféry prepojiť? Chceme mať viac patentov a inovačných cien, alebo chceme exportovať viac slovenských inovatívnych výrobkov s perfektným dizajnom? Chceme postaviť ďalšie inovačné centrá a vedecko-technické parky, alebo chceme mať viac inovačných firiem a inovátorov, ktorí si svoje budovy postavia sami, ak ich budú potrebovať?

Spolupracovať

Najväčším problémom Slovenska je neschopnosť spolupracovať. Každý profesor chce mať svoje „inovačné centrum (rozumej budovu postavenú z dotácií)“, laboratórium, klaster a svoj vlastný piesoček. O projekty z firiem je na univerzitách nízky záujem, pretože existujú granty, kde sa dajú peniaze získať jednoduchšie.

V dnešnom svete vzniká najviac inovácií tak, že sa poskladajú existujúce komponenty, technológie a riešenia iným spôsobom. Je preto potrebné prekročiť hranice svojej špecializácie a odboru, prepájať svety dizajnu, nových materiálov, technológií a podobne.

Inovátori teda nepotrebujú neustále vymýšľať koleso, potrebujú prekonať hranice svojho odboru a myslenia, potrebujú mať správne informácie o nových riešeniach vo svete a znalosti, ako robiť inovácie orientované na zákazníkov (nie iba vyvíjať výrobky a potom rozmýšľať, kto si ich kúpi). Kľúč k inováciám nie je ani tak vo vynachádzaní a objavovaní, ale hlavne v sieťovaní, spolupráci, v schopnosti prichádzať s novými riešeniami, ktoré príjemne prekvapia zákazníkov a sú správne uvedené na trh.

Inovujme! Ale najskôr sa dohodnime, čo to je

Na Slovensku často počuť diskusie o prepojení vedy a výskumu, univerzít a priemyslu. Tiež objavujeme to, čo už dávno existuje. Fraunhoferova spoločnosť v Nemecku má už vyše 60 rokov. Pri každej významnej univerzite je Fraunhoferov inštitút, ktorý experimentuje so zaujímavými myšlienkami z výskumu. Hľadajú sa aplikácie, vyvíjajú a testujú prototypy. Úspešné riešenia sa okamžite premieňajú na biznis – buď v spolupráci s partnermi v priemysle, alebo založením spin off firmy.

Fraunhofer dostane štátnu podporu iba na projekty, o ktoré prejavili záujem priemyselné podniky. Žiadne výskumné správy typu CTRL/C. Takto vznikli napríklad riešenia mp3, LED, OLED a ďalšie. Veda a výskum menia peniaze na znalosti a inovácie premieňajú znalosti na peniaze. My na Slovensku namiesto toho hľadáme inovačné stratégie a stratégie vedy a výskumu v nekonečnom vesmíre...

Rebríčky

Pozrime sa na rebríčky inovačných krajín alebo firiem. Je to ideálna agenda pre politikov, ktorí síce nerozumejú podstate veci, ale môžu používať čísla z rebríčkov a „argumentovať“. Jeden typ rebríčkov hľadá koreláciu medzi počtom patentov a inováciami. Napríklad v rebríčku Economist Intelligence Unit z roku 2009 podľa podobných kritérií sú na prvých miestach Japonsko, Švajčiarsko, Švédsko, Nemecko a Holandsko.

Boston Consulting Group má komplexnejší rebríček (Global Innovation Index), ktorý hodnotí tzv. inovačné vstupy (vládna fiškálna politika, vzdelanie a prostredie pre inovácie) a inovačné výstupy (patenty, transfer technológií, výsledky výskumu a vývoja, výsledky priemyslu, produktivitu práce, vplyv inovácií na rast priemyslu). V rebríčku vedie Singapur pred Kóreou, Švajčiarskom, Islandom a Írskom. Pri pohľade na ekonomiku Islandu a Írska je na mieste otázka, či chceme vyhrávať podobné rebríčky, alebo chceme mať zdravú ekonomiku a konkurencieschopné podniky. Slovensko je v tomto rebríčku na 36. mieste a Taliansko na 38. (nepomohol ani Fiat, špičkoví výrobcovia automatizovaných liniek a strojov, Ferrari, Lamborghini, najlepší dizajnéri a módni návrhári).

Rebríček Európskej komisie Innovation Union Scoreboard uvádza na prvých miestach Švédsko, Dánsko, Fínsko, Nemecko a Veľkú Britániu. Slovensko sa nachádza na 23. mieste za Poľskom a pred Rumunskom. Zaujímavé je 10. miesto Luxemburska pred Francúzskom a Talianskom. Luxembursko vychádza veľmi vysoko v rebríčkoch, kde sa zohľadňuje HDP na obyvateľa. Je to výsledok inovatívnosti tejto krajiny, ktorá má problémy so vzdelávaním vlastných obyvateľov a rozvíjaním ich podnikateľského a inovačného ducha? Je to výsledok miliárd, ktoré v hoteloch, reštauráciách, bankách a budovách tejto malej krajiny míňajú rôzne európske inštitúcie. S inováciami to nemá nič spoločné.

Patenty, peniaze, budovy

Môžu nejako pomôcť takéto rebríčky inováciám? Myslím si, že nemôžu, pretože sa v nich miešajú veci, ktoré s inováciami nemajú nič spoločné. Určite existuje väzba medzi inováciami a počtom patentov. Sú však aj mnohé inovatívne firmy, ktoré si svoje riešenie ani patentovať nenechávajú, pretože sú rýchlejšie ako patentové úrady a konkurenti. Patent nie je inovácia. Rešerše patentových databáz sú však veľmi dobrým zdrojom na hľadanie inovatívnych riešení.

Často sa argumentuje podielom financií na vedu a výskum z HDP, akoby zvyšovanie tohto podielu automaticky viedlo k inováciám. Výsledok môže byť často opačný, ak budeme dotovať „výskum a vedu“ bez výsledkov a prepojenia na prax, „vedecké práce typu CTRL/C“. Nie suma peňazí je dôležitá, ale funkčnosť systému, do ktorého sa lejú. Ak je systém neefektívny, tak čím viac peňazí tam lejeme, tým horšie.

Ďalší mýtus je, že potrebujeme inovačné prostredie a predstavujeme si pod ním budovy nazvané „inovačné centrá“. Mýlime si príčinu a následok – inovátori dokážu postaviť budovy, ale budovy nevychovajú inovátorov.

Niekoľko návrhov

Čo s tým? Sú na Slovensku inovatívne firmy? Ako ich podporiť? Ako prepojiť vedu, výskum a inovácie v podnikoch? Ako efektívne podporovať inovácie?

Tu je niekoľko návrhov:

Možno súhlasiť s niektorými všeobecnými tvrdeniami v „inovačných stratégiách vlády“, že nositeľom inovácií je podnikateľský sektor a chýbajú hlavne kvalitne pripravení ľudia. Ich príprava sa však nezlepší, ak sa vyčlenia milióny eur na školenia a tie si rozdelia „školiace firmy“, ktoré si o inováciách prečítali niečo na internete. Inovačné myslenie a metódy treba začať učiť už na základných školách. Dôležité však je, že inovácie sa nedajú učiť na tabuli, formou poučiek typu 5P, 7P a pod. Musia ich učiť ľudia, ktorí inovácie robia, aj zo zahraničia, a najlepší spôsob učenia sa inovácií je ich robiť. Potrebujeme preložiť kvalitné knihy, pripraviť inovačné tréningové toolboxy, rozvíjať vzdelávanie formou Podnikateľskej univerzity, kde sa priamo inovuje a podniká.

Je zbytočné vymýšľať stratégie a organizačné schémy, ktoré už dávno existujú. V Nemecku už vyše 60 rokov funguje spomínaný model Fraunhofer. Využívajú ho už napríklad v Rakúsku, vo Švajčiarsku, v Portugalsku, Maďarsku, ale my čakáme na „stratégiu vedy a výskumu Slovenska“. Stratégia nie je to, čo píšeme a deklarujeme, ale to, čo robíme. Treba podporiť firmy, ktoré inovácie robia, majú výsledky, vyrábajú a predávajú inovačné riešenia. Cez podporu týchto firiem je možné podporiť aj výskum a vývoj, poradenstvo, vzdelávanie, ale bolo by dobré otvoriť ho aj súkromným firmám a trochu prevetrať zatuchnutý a potemkinovský výskum mnohých štátnych inštitúcií.

Treba zmeniť aj systém hodnotenia projektov aplikovaného výskumu a inovácií. Pri výberových konaniach na inovačné projekty sa ma moji potenciálni zákazníci pýtajú na referencie, metodiky, výsledky a ďalšie veci, ale ešte nikdy nežiadali zoznam citácií alebo mojich článkov a kníh. Projekt je úspešný vtedy, ak sa riešenie predáva – s vyššou maržou a s vyšším počtom cieľových zákazníkov. Fraunhofer dostáva v Nemecku podporu štátu podľa princípu 1 : 1. Na jedno euro z priemyslu jedno euro od štátu. Ak inštitút nemá objednávky z firiem, nedostáva peniaze ani od ministerstva.

Potrebujeme sa sieťovať a spolupracovať. Tak ako hovorievali Tomáš a Jan Baťovci – ísť do sveta, nevymýšľať vymyslené, ale zobrať to a správne použiť. Nestačí, ak si budú chodiť obzerať svetové inovačné a výskumné centrá papaláši, ktorí si z návštevy odnesú iba obraz avantgardnej budovy. Potrebujeme vytvoriť živé prepojenia ľudí, ktorí podnikajú, inovujú, skúmajú nové veci, učia, venujú sa umeniu, dizajnu, grafike alebo architektúre. Potrebujeme dostať na Slovensko svetových expertov v oblasti inovácií a potrebujeme dostať našich ľudí do ich ateliérov a pracovných tímov. Prvé zárodky kontaktov na Slovensku existujú, treba v nich pokračovať – Creax, Delphi Group, WOIS, Systematic Innovation, IDEO, Strategyn, Fraunhofer a iné.

Poznaj svojho zákazníka

Toto je len niekoľko námetov, kde môže štát pomôcť inováciám a rozvoju podnikania. Ale inovácie a podnikanie sa dokážu rozvíjať aj bez pomoci štátu, aj keď možno pomalšie. Stačilo by, keby štát aspoň neškodil – dotáciami zahraničnej konkurencii domácich firiem, rozdávaním dotácií a narúšaním konkurenčného prostredia, korumpovaním pri rozdeľovaní podporných balíčkov a podobne.

Známy profesor z Fordham University Milan Zelený hovorí: „Inovácie vznikajú v podniku, nie na ministerstve alebo v grantových byrokraciách EÚ. Podpora inovácií nie je otázkou peňazí, ale motivácie vyniknúť. Inovácie ani kvalita nevznikajú na základe predpisov, štandardov a noriem, ale na základe starostlivosti o zákazníka. Na to treba poznať svojho zákazníka, nielen „svojho byrokrata“.

Čo k tomu dodať? Inovujme! Ale najskôr sa dohodnime, čo to je.

Autor vedie spoločnosť Fraunhofer IPA Slovakia.

Foto - Profimedia.cz