Iniciatíva za právny štát podporuje avizované podanie prezidentky SR na Ústavný súd SR za účelom preskúmania ústavnosti nedávno prijatého zákona o financovaní voľného času dieťaťa, a to najmä kvôli použitiu skráteného legislatívneho konania v rozpore s Ústavou SR.

Porušenie rozpočtovej zodpovednosti

Rovnako nesúhlasí s porušením pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a ohrozením fungovania samospráv. Porušené boli aj pravidlá uplatňovania skráteného legislatívneho konania, a to práve pri opatreniach, ktoré majú významný celospoločenský ekonomický a sociálny dopad, informuje Iniciatíva.

,,V predmetnom procese nebola zabezpečená predvídateľnosť, odbornosť, adresnosť a transparentnosť, čo sa prejavilo v nízkej legislatívnej kvalite schváleného materiálu. Schválenie predmetného zákona takýmto spôsobom predstavuje porušenie základných pravidiel legislatívneho procesu a je veľmi nebezpečným precedensom nielen pre podnikateľov a investorov pôsobiacich na Slovensku, ale aj celú spoločnosť," vyjadrujú sa združené podnikateľské asociácie.

Skrátené legislatívne konanie

Inštitút skráteného legislatívneho konania sa má uplatňovať len výnimočne a za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, uvádzajú.

Členovia iniciatívy považujú za neprípustné, ak sa závažné zmeny ako balík tzv. protiinflačných opatrení, ktorý má dopad na celú spoločnosť, robia netransparentne a bez diskusie s odbornou aj širokou verejnosťou.

Súhlas s krokmi prezidentky

„Riadny a transparentný legislatívny proces preukázateľne zlepšuje obsah prijímaných právnych predpisov a znižuje riziko chýb a neuvážených dôsledkov. Kvalita procesu je zárukou kvality obsahu,“ uvádza Martin Magál, viceprezident Americkej obchodnej komory na Slovensku, ktorá je jednou zo zakladateľských organizácii Iniciatívy za právny štát.

Iniciatíva za právny štát preto vyjadruje svoj zásadný nesúhlas s prijímaním zákonov netransparentným spôsobom a bez dodržania osvedčených pravidiel legislatívneho procesu a víta rozhodnutie prezidentky SR, ktorá sa obrátila na Ústavný súd SR.

Ďalšie dôležité správy

Matúš Šutaj Eštok pri rozhovore pre týždenník TREND.
Neprehliadnite

Šutaj Eštok: Toto nie je protiinflačný balíček. Vláda nevie viesť sociálny dialóg