V reakcii na rozhodnutie Maďarska pozastaviť platnosť azylovej dohody R. Fico povedal, že je potrebné rešpektovať tlak, ktorému Maďarsko v súvislosti s náporom migrantov čelí.

„Nevylučujem, že nejaké rodiny môžu byť prijaté, ale len na princípe dobrovoľnosti. Dokážem si predstaviť napríklad kresťanské rodiny zo Sýrie, ak budú ohrozené. Musíme povedať, na čo máme, čo sme schopní zvládnuť, čo neohrozuje našu entitu a kultúrnu podstatu,“ povedal R. Fico po zasadnutí vlády v Ružomberku.

Podľa slovenského premiéra by sa pozornosť pri riešení migračnej krízy mala sústrediť na oblasti, kde problém s utečencami vzniká, teda na územie severnej Afriky.

R. Fico uviedol, že na dobrovoľnom princípe môžu štáty urobiť viac ako na základe povinných kvót. Podľa návrhu Európskej komisie, proti ktorému sa postavilo nielen Slovensko ale aj ďalšie krajiny višegrádskej štvorky vrátane Česka, by Slovensko malo prevziať 785 utečencov. Pripravenosť dobrovoľne prijať migrantov vyjadrilo tiež Česko.

Na rozdiel od predstaviteľov niektorých európskych krajín R. Fico nekritizoval rozhodnutie susedného Maďarska, že dočasne nebude z krajín EÚ brať späť migrantov. „Musíme rešpektovať Maďarsko, čo sa týka tlaku, ktorému je vystavené z hľadiska migračných vĺn,“ povedal slovenský premiér a dodal, že o téme utečencov je potrebné s Maďarskom hovoriť a nájsť riešenie, a to bez emócií.

Slovenskí politici sa v poslednom období skôr vyhýbajú komentovaniu sporných otázok s Maďarskom, kvôli ktorým boli vzťahy medzi oboma krajinami v minulosti vyhrotené.

Zatiaľ nie je známe, do akej miery rozhodnutie Maďarska neprijímať späť utečencov postihne Slovensko, ktoré s južným susedom spája hranica o dĺžke 655 kilometrov.

„Pre Slovenskú republiku môže mať opatrenie (Maďarska) vážnejšie dopady výlučne v prípade trvania po dlhšie časové obdobie, niekoľkých mesiacov,“ oznámilo ministerstvo vnútra. Dodalo, že od začiatku roka do pondelka bolo vrátených zo Slovenska do Maďarska 148 cudzincov a že v súčasnosti čaká na transfer jedna osoba.

O migračnej kríze, ktorej v EÚ čelia najmä Taliansko, Grécko a Maďarsko, druhý deň rokuje parlament. Očakáva sa, že po ukončení rozpravy snemovňa veľkou väčšinou hlasov schváli vyhlásenie, ktorým okrem iného povinné kvóty odmietne a ktorým vyjadrí pripravenosť Slovenska pomôcť zvládnuť príliv utečencov do EÚ na princípe dobrovoľnosti.