Hygienici sa od 16. októbra do 16. novembra 2017 v rámci kontrol zamerali na splnenie si oznamovacej povinnosti reštaurácie v prípade podávania pokrmov z tepelne nespracovaného mäsa príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) a overenie, či v jedálnom lístku reštaurácie upozornili na zdravotné riziká spojené s konzumovaním tepelne nespracovaného mäsa a vajec.

„Nesplnenie povinností vyplývajúcich z nových pravidiel pre podávanie tatárskeho bifteku v reštauráciách sme zistili len v ojedinelých prípadoch,“ zhodnotil výsledky mimoriadnej kontroly J. Mikas.

Podľa neho iba tri percentá z kontrolovaných reštaurácií si nesplnili povinnosti a zistené nedostatky boli podnetom na začatie správnych konaní vo veci uloženia pokuty.

K 30. novembru 2017 oznámilo príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva podávanie pokrmov z tepelne nespracovaného mäsa 340 prevádzok verejného stravovania. Najviac je takýchto prevádzok v Bratislavskom kraji – 80, v Žilinskom kraji – 69 a v Banskobystrickom kraji – 57.

Hygienici skontrolovali 1 121 prevádzok, najviac v Nitrianskom kraji – 190, v Prešovskom kraji – 167, nasledovali Trenčiansky kraj – 150 a Trnavský kraj – 149 prevádzok.

„Z celkového počtu 1 121 skontrolovaných reštaurácií sa zistilo nesplnenie oznamovacej povinnosti v prípade podávania tatárskeho bifteku v 36 prevádzkach, čo predstavuje 3,2 percenta z celkového kontrolovaného počtu, upozornenie na zdravotné riziká chýbalo na jedálnych lístkoch v 32 prevádzkach, čo predstavuje 2,8 percenta zo skontrolovaných reštaurácií,“ dodáva J. Mikas.

Prevádzky, ktoré nesplnili obidve vyššie uvedené povinnosti vyplývajúce z platného právneho predpisu, sa zistili v územnej pôsobnosti 13 regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Najviac – 10 prevádzok bolo v Trnavskom kraji, v Trenčianskom kraji osem a v Žilinskom kraji šesť prevádzok.

Naopak, v Bratislavskom kraji zo 63 prevádzok pochybili iba dve a v Nitrianskom kraji zo 190 skontrolovaných prevádzok to boli iba tri prevádzky.