Slovensko je pre technologické firmy zaujímavou adresou. Niet sa čomu čudovať, veď slovenskí IT špecialisti patria medzi tých najlepších na svete. Tých je však čoraz menej a veľkým problémom je aj chýbajúca infraštruktúra, slabá spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom či odliv talentov do zahraničia. Spoločnosť Huawei problémy vníma a preto sa rozhodla prostredníctvom svojich vzdelávacích projektov pomôcť mladým ľuďom a podporiť ich v ďalšej IT kariére.

PR manažérka spoločnosti Huawei Mariana Trstíková v rozhovore predstavuje vlajkový vzdelávací program spoločnosti, no hovorí aj o spolupráci so slovenskými univerzitami, úrovni digitálnych zručností mladých Slovákov či záväzku, v rámci Bielej knihy Huawei.

Spolupráca so štyrmi univerzitami

Huawei je na Slovensku známy najmä vďaka svojim produktom. Aktívny je však aj v oblasti vzdelávania.

Myslím, že ľudia nás vnímajú stále predovšetkým ako výrobcu mobilov, tabletov či ako 5G dodávateľa. V posledných rokoch však výrazne diverzifikujeme, vo veľkom sa sústredíme na výskum a vývoj. Bohužiaľ, na Slovensku vnímame značný nedostatok IT odborníkov. Rozhodli sme sa preto urobiť niečo pre digitálne zručnosti mladých ľudí a podporiť ich v tom, aby sa zapálili pre IT, no aj vedu a výskum. Na základe výsledkov Slovak IT Fitness Testu, ktorý robí každoročne najväčší prieskum so zameraním na digitálne zručnosti na Slovensku, sme vyhodnotili, že na Slovensku máme čo doháňať. V tomto momente sa venujeme budovaniu ekosystému pre rozvoj talentov, v rámci ktorého spolupracujeme s univerzitami, firmami, odbornými združeniami a štátom.

Ako fungujú spolupráce so slovenskými univerzitami a čo je ich cieľom?

Naše spolupráce s univerzitami sú zamerané najmä na kultiváciu IT talentov a profesionálov. Na Slovensku sme začali spolupracovať so štyrmi univerzitami v spojení s našim vzdelávacím programom Seeds for the Future a IKT Akadémia. S Technickou univerzitou v Košiciach máme podpísané Memorandum o porozumení, v ktorom deklarujeme záväzok spolupracovať pri vývoji systémov umelej inteligencie (AI) s využitím technológie od Huawei. Cieľom tejto spolupráce je vybudovať v Košiciach špičkové centrum umelej inteligencie, vďaka ktorému bude slovenská akademická obec skúmať a vyvíjať nové spôsoby využitia AI v praxi. Študentom univerzít tiež ponúkame stáže v rôznych oblastiach a dávame im aj možnosť pracovať v Huawei pobočkách po celom svete.

Pomoc nadaným mladým ľuďom

Vlajkovou loďou vzdelávacích programov spoločnosti Huawei je „Seeds for the Future“. O čo v tomto programe ide?

Program Seeds for the Future je náš najväčší a najznámejší vzdelávací program. Je určený pre najlepších študentov vysokých škôl z oblasti vedy, techniky, strojárstva a matematiky (STEM). Celosvetovo bol spustený v roku 2008, na Slovensku od roku 2016. Do roku 2020 chodili študenti cez program priamo do Číny, pandémia nás však donútila presunúť projekt do online priestoru. Nejde v ňom len o vzdelávanie v jednotlivých podkategóriách IT. V rámci ôsmich dní sa môžu študenti zúčastniť viac ako 70 kurzov, ktoré sú zamerané na vedu a techniku, ekonomiku, humanitné vedy a manažment. Veľkou devízou je možnosť nadviazať kontakty s rovesníkmi z krajín po celom svete a zistiť viac o čínskej kultúre.

Spoločnosť Huawei dala záväzok voči IKT sektoru na Slovensku. Čo je cieľom tohto záväzku?

Tento záväzok je zrhnutím našich cieľov v jednotlivých vzdelávacích aktivitách. V rámci Bielej knihy Huawei s názvom „Budúcnosť digitálneho ekosystému Slovenska“ sme sa zaviazali pomáhať nadaným mladým ľuďom a pritiahnuť viac pozornosti na vzdelávanie v oblasti AI či Internetu vecí. Chceme zabezpečiť, aby mali v blízkej budúcnosti ľudia viac príležitostí, najmä keď sa pracovný trh čoraz viac sústreďuje na know-how a špecializované zručnosti. Navrhujeme tiež, aby univerzity, podniky, priemyselné združenia a štátne orgány spoločne zriadili riadiaci výbor, ktorý by usmerňoval nadštandardné vzdelávanie nadaných ľudí v krajine. V neposlednom rade veríme, že inovácie, ako sú AI, big data a cloud computing, sú kľúčovými nástrojmi na naplnenie Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030.

Tento článok označený We know how vznikol v spolupráci s komerčným partnerom. Redakcia nie je jeho autorom, ale obsah článku považuje za prínosný pre čitateľa.