Traficon Advisors, poradcovia v oblasti fúzií, akvizícií a financovaní podnikov, zverejňujú plán, ako veriteľom skupiny Arca Capital zabezpečiť návratnosť aspoň 80 percent z ich pohľadávok. Kľúčom je citlivo a transparentne riadená reorganizácia skupiny Arca, ktorá udrží jej biznis v chode a maximalizuje výnos všetkých jej aktív.

Traficon aktuálne zastupuje veriteľa s pohľadávkami okolo 2 miliárd českých korún a je pripravený prevziať zastúpenie ďalších veriteľov s cieľom získať čo najsilnejšie postavenie vo veriteľskom výbore. „Starostlivo sme sledovali doterajšie dianie okolo Arcy a usúdili sme, že oproti ostatným máme rad konkurenčných výhod," hovorí riadiaci partner Traficon Advisors Jan Stávek a dopĺňa: „od decembra predstavujeme svoju víziu veriteľom a stretávame sa v drvivej väčšine prípadov s kladnou reakciou, doteraz nám zverilo svoje zastupovanie cez 250 osôb a s viac než stovkou ďalších sme v rokovaní. "

RASTISLAV VELIČ
Neprehliadnite

Arca si vybojovala oddlženie v Česku. Slovenskí investori sa k peniazom dostanú ťažšie

Podľa Jana Stáveka by bolo mylné si myslieť, že riešenie je otázkou len právneho know-how. Orientácia v legislatíve je síce podmienkou nutnou, ale všetko podstatné sa bude odohrávať v rovine transakčnej a finančnej. 

Deklarovaná potenciálna návratnosť pohľadávok je pritom založená na detailnej analýze majetku skupiny Arca. Veľmi konzervatívny odhad Traficon Advisors hovorí o jeho celkovej hodnote na úrovni 500-600 miliónov eur, čo pri zverejnenom objeme dlhov skupiny na úrovni 700 miliónov eur reprezentuje oných 80 percent ako minimálnu dosiahnuteľnú návratnosť pohľadávok. Realistická valuácia pritom hovorí až o čiastke 800-900 miliónov eur.

Mediálny obraz situácie okolo Arca Investments je silne negatívny, ale pritom jej majetok je reálny a väčšina dcérskych firiem funguje a je zisková. Bolo by zásadnou chybou pripustiť rýchly výpredaj majetku pod cenu. Táto možnosť by bola prehrou veriteľov ", upozorňuje Jan Stávek. 

Koncom apríla TREND ako prvý informoval, že Arce Investments sa po niekoľko mesačnej právnej bitke podarilo dosiahnuť, že sa bude oddlžovať v susednom Česku a nie na Slovenku. Materská firma Arcy Capital presvedčila odvolací vrchný súd v Prahe, že jej hlavné podnikanie je v Česku a má tam aj 80 percent veriteľov.