Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach v SR v auguste 2019 dosiahol takmer 800-tisíc osôb, čo predstavovalo rast oproti minulému roku o 17,7 percenta.

Súčasne hotely, penzióny či ďalšie zariadenia poskytujúce prechodné ubytovanie v rámci cestovného ruchu zaznamenali takmer 2,5 milióna prenocovaní, o 15,9 percenta viac ako pred rokom v auguste. Ide o najvyššiu mesačnú návštevnosť zaznamenanú Štatistickým úradom SR, publikovanú od roku 2006.

Domáci návštevníci tvorili 59 percent z celkového počtu návštevníkov, čo predstavovalo vyše 466-tisíc osôb a ich počet medziročne vzrástol o 23,7 percenta. Zahraničných návštevníkov bolo viac ako 325-tisíc, čo bolo o 10,1 percenta viac ako v auguste 2018.

Návštevníci strávili v ubytovacom zariadení v priemere 3,1 dňa. Návštevnosť vzrástla vo všetkých krajoch, medziročný rast o viac ako 15 percent dosiahlo spolu šesť krajov. Nižší rast počtu ubytovaných návštevníkov zaznamenali Bratislavský kraj (o 10,1 percenta) a Nitriansky kraj (o 12,9 percenta).

Domáci návštevníci vyhľadávali najmä turisticky atraktívne lokality, takmer 114-tisíc návštevníkov sa ubytovalo v Žilinskom kraji (rast o 30 percent oproti augustu 2018) a strávili tam takmer 342-tisíc nocí (medziročne viac o 31,3 percenta).

Za ním nasledoval Prešovský kraj, v ktorom sa počas augusta ubytovalo takmer 88-tisíc návštevníkov (medziročne viac o 25,5 percenta) a Banskobystrický región takmer s 73-tisíc domácimi hosťami a medziročným rastom o 29 percent.

Celkovo za celých osem mesiacov tohto roka sa na Slovensku ubytovalo 4,4 milióna návštevníkov, o 12,9 percenta viac oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Domácich návštevníkov bolo 2,7 milióna, pričom v zariadeniach strávili vyše 8 miliónov nocí. Medziročne vzrástol počet domácich návštevníkov o 15,9 percenta a cudzincov o 8,6 percenta.

Ku koncu augusta poskytovalo ubytovacie služby 4 417 ubytovacích zariadení. Ich počet medziročne vzrástol o 8,6 percenta. K dispozícií bolo 74-tisíc izieb so 197-tisíc lôžkami.