„Momentálne platí, že stavebný úrad povolil predčasné užívanie len do konca októbra. Stavebník však navrhol predĺženie predčasného užívania a stavebný úrad sa s tým bude musieť vysporiadať,“ uviedol pre staromestský starosta Radoslav Števčík, ktorý svoj post obhajuje v tohtoročných komunálnych voľbách.

Všetko tak podľa neho závisí od rozhodnutia staromestského stavebného úradu, ktorý do úvahy berie aj nové záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Bratislava. V ňom sa konštatuje, že stavebník má začať s prácami do troch týždňov od vydania stanoviska a rekonštrukcia má trvať päť mesiacov.

Pri príprave realizačného projektu sa totiž ukázalo, že riešenie kritizovanej fasády bude technicky náročnejšie, ako sa zdalo pri vyhodnotení súťaže na jej obnovu, a tak sa októbrový termín nestihne.

Protest prokurátora 

„Stavebný úrad postupuje v zmysle zákona a vychádza z návrhov, ktoré dáva stavebník a ktoré podporuje záväznými stanoviskami príslušných inštitúcií, v tomto prípade KPÚ,“ poznamenal R. Števčík. Podotkol, že spoločným cieľom ako stavebného úradu, tak pamiatkarov je, aby bola fasáda hotela upravená.

„To znamená, že urobíme všetko pre to, aby sme vytvorili také podmienky, aby on mohol (stavebník, pozn.) fasádu opraviť. Aj keď mešká,“ doplnil R. Števčík. Mestská časť sa však v tejto súvislosti musí vysporiadať ešte aj s protestom prokurátora.

Ten sa týka postupu stavebného úradu Starého Mesta a miestny úrad ho momentálne vyhodnocuje. Protest vydala 17. septembra prokurátorka Okresnej prokuratúry Bratislava I a týka sa rozhodnutia o prerušení konania vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia z 12. februára.

„Protest prokurátora bol podaný z dôvodu, že stavebný úrad sa v posudzovanom prípade nezaoberal predmetnou vecou svedomite a zodpovedne a vo vydanom rozhodnutí o prerušení konania sa opomenul vysporiadať jednak so zdokumentovaným skutkovým stavom vo veci, ako aj s relevantnými námietkami stavebníka, čím v napadnutom rozhodnutí absentuje odôvodnenie záverov stavebného úradu ohľadom prerušenia kolaudačného konania v tomto konkrétnom posudzovanom prípade a jeho okolnosti,“ priblížil Michal Šúrek, hovorca Krajskej prokuratúry Bratislava.

Dozorujúca prokurátorka tak bola podľa neho nútená konštatovať, že rozhodnutie o prerušení konania je nepreskúmateľné, a tým nezákonné. Konkrétne bolo vydané v rozpore so zákonom o správnom konaní v spojení so zákonom o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, teda stavebným zákonom.

K problémom nemuselo dôjsť

S novým výzorom vynoveného hotela na nábreží Dunaja nie sú spokojní viacerí, ako laická verejnosť, tak i mnohí odborníci. Investor vo februári informoval, že je ochotný prepracovať fasádu, a preto sa rozhodol vyhlásiť architektonickú súťaž s oslovením viac ako desiatky ateliérov.

Starosta tvrdí, že k problémom s fasádou by nemuselo prísť, ak by stavebník rešpektoval stavebné povolenie, ktoré hovorilo, že pred realizáciou fasády si musí dať jej finálnu verziu schváliť krajským pamiatkovým úradom. V apríli podpísal oznámenie o začatí konania o vydaní časovo obmedzeného povolenia na predčasné užívanie hotela, ktorý nie je stále skolaudovaný.

Jednou z podmienok však bolo, že do konca októbra musí byť fasáda zmenená, inak bude hotel zatvorený. Stavebník na otázky dlhodobo nereaguje. Pred niekoľkými týždňami pribudlo na hoteli lešenie zo strany Hviezdoslavovho námestia, s prácami sa zatiaľ nezačalo.