J. Holéciová uviedla, že najväčší európski pestovatelia obilnín už niekoľko týždňov avizujú, že z európskych polí pozbierajú výrazne nižšie úrody. Ceny potravinárskeho obilia po tohoročnej žatve budú teda opäť ovplyvnené úrodou v EÚ, mimo EÚ, ale aj výškou svetových zásob.

Na nepriaznivú pestovateľskú sezónu v EÚ už zareagovali aj svetové komoditné burzy MATIF Paríž a CBoT Chicago. O nízkej úrode obilnín podľa Holéciovej hovoria Nemci, Francúzi, Rakúšania a Poliaci.

„Hoci ešte nemáme koniec žatvy, už dnes môžeme skonštatovať, že v zahraničí už je záujem o naše domáce kvalitné potravinárske obilie, čo ovplyvní výšku cien pre domácich spracovateľov a aj pre mlynský priemysel. To vytvorí tlak na očakávaný rast cien potravinárskeho obilia aj na domácom trhu,“ priblížila.

Rozhodne cena obilia

Mlynský priemysel na Slovensku sa podľa nej nachádza v zložitej ekonomickej situácii. V roku 2015 a rovnako aj v roku 2017 dosiahli mlyny stratu vo výške viac ako 3 milióny eur.

Významný vplyv na ekonomiku má pritom práve cena základnej vstupnej suroviny (hlavne pšenice a raže) a jej premietnutie do predajných cien mlynských výrobkov. Cena obilia tvorí rozhodujúcu časť výrobných nákladov, a to až 70 až 80 percent, zvyšok sú náklady na energie, dopravu, mzdy zamestnancov a odvody a podobne.

„Nie vždy sa dlhodobo darí jednotlivým podnikateľským subjektom premietnuť rast cien surovín, ale aj ďalších vstupov do odbytový cien mlynských výrobkov. Aj keď všetci vieme, že cenotvorba najmä základných potravín je veľmi citlivá oblasť, treba otvorene uviesť, že mlynský priemysel nemá vnútorné rezervy na vykrývanie očakávaného rastu cien potravinárskeho obilia,“ vysvetlil Peter Močko, predseda Slovenskej spoločnosti mlynárov, ktorá je členom SPPK.

„Nové vyššie ceny musí, ak chce dlhodobo fungovať na trhu, premietnuť do odbytových cien svojich výrobkov. Očakávame, že naši obchodní partneri pochopia danú realitu aj pri nasledujúcich obchodných rokovaniach,“ priblížil situáciu.

J. Holéciová dodala, že podniky mlynského priemyslu chcú o vyšších cenách múky hovoriť so svojimi obchodnými partnermi už v najbližších dňoch.